Details

Title

Real –time dispatching modelling for trucks with different capacities in open pit mines / Modelowanie w czasie rzeczywistym przewozów ciężarówek o różnej ładowności w kopalni odkrywkowej

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2012

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2012

Identifier

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/v10267-012-0003-8

×