Details

Title

Od Redakcji

Journal title

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Yearbook

2014

Numer

vol. XLII

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Krakowie

Date

2014

Type

Wprowadzenie / Introduction

Identifier

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038
×