Szczegóły

Tytuł artykułu

Addendum to “Sea spray aerosol flux estimation based on long-term variation of wave statistics”: estimation based on long-term variation of wind statistics

Tytuł czasopisma

Oceanologia

Rocznik

2016

Wolumin

Vol. 58

Numer

Iss. 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Komitet Badań Morza PAN ; Instytut Oceanologii PAN

Typ

Short Communications

Identyfikator

ISSN 0078-3234
×