Szczegóły

Tytuł artykułu

Thermal and mineral springs of southern Spitsbergen

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 39

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Arctic ; Svalbard ; thermal water ; water chemistry

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

331–348

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2018.10.02

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.24425/118750

×