Details

Title

Methods of improvement chalcedonite processing effectiveness with the use of density separation

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2017

Volume

vol. 33

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2017

Identifier

ISSN 0860-0953

References

Kowol (null), skuteczności osadzarkowego oczyszczania kruszywa z ziaren węglanowych Mining Special Issue, Science, 22, 2015. ; Kosk (2010), Kompleksowe zagospodarowanie odpadowych surowców chalcedonitowych z osadników kopalni Inowłódz w ochronie środowiska oraz w przemyśle materiałów budowlanych - vol in Polish, Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 26, 1. ; Badania (2013), mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości in Polish, null, 1097. ; Kosk (2008), zróżnicowania chalcedonitów ze złoża Teofilów nad Pilica na ich walory surowcowe doktorska in Polish, null. ; Gawenda (2009), drobnych piasków w klasyfikatorach przepływowych hydraulicznych poziomoi pionowoprądowych i Maszyny Budowlane no in Polish, null. ; Mróz (2007), kruszywa chalcedonitowego pod kątem przydatności do produkcji betonu oraz badania betonu sporządzonego z udziałem tego kruszywa IC iMB in Polish, null. ; Tchórzewska (1997), nr do dokumentacji geologicznej złoża chalcedonitu in Polish, null. ; Michel (2011), Charakterystyka chalcedonitu ze złoża Teofilów pod kątem możliwości wykorzystania w technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków - vol in Polish, Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 27, 1. ; Tchórzewska (2001), zastosowania chalcedonitu jako sorbentu w procesie oczyszczania wód Geologiczny vol in Polish, null, 49. ; Naziemiec (null), oczyszczonych drobnych frakcji chalcedonitu z Kopalni Inowłódz w przemyśle ceramiki i materiałów budowlanych statutowa IC iMB in Polish, null, 2015. ; Ratajczak (1991), mineralogiczno surowcowa chalcedonitów spongliolitowych nad - in Polish, Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 1. ; Michel (2012), study of application the modified chalcedonite for underground water treatment of Warsaw University of Life Reclamation vol, Annals Sciences, 44. ; Naziemiec (2011), i no in Polish, null. ; Naziemiec (2017), Current issues of processing and industrial utilization of chalcedonite of the Polish Mineral no, Journal Engineering Society, 1. ; Badania (2012), geometrycznych właściwości kruszyw sitowa in Polish, null, 933. ; Raport Końcowy (1997), Kompleksowe zagospodarowanie i racjonalne wykorzystanie surowca ze złoża Teofilów ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska Projekt celowy nr in Polish, null, 7668. ; Garbacik (2005), Określenie przydatności chalcedonitu Mikrosil jako surowca krzemonośnego do produkcji klinkieru portlandzkiego in Polish, null. ; Tchórzewska (1995), wykorzystanie unikalnych złóż surowcowych Cement Wapno Gips no in Polish, null, 55. ; Sałaciński (2003), Puff Technologia otrzymywania syntetycznego wollastonitu z kopalin towarzyszących i odpadowych ze złóż regionu piotrkowskiego Odkrywkowe no in Polish, null, 30. ; Góralczyk (2009), lekkie z osadów ściekowych i odpadów mineralnych i Materiały vol in Polish, null, 125.

DOI

10.1515/gospo-2017-0038

×