Details

Title

Polityka urbanistyczna państwa – koncepcja, zakres i struktura instytucjonalna w systemie zintegrowanego zarządzania rozwojem

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 183 Teoretyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej

Authors

Keywords

urban politics ; urban policy ; spatial planning ; integrative governance of development

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2018.06.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507
×