Details

Title

Jubileusz, czyli pragnienie sacrum. (O)powieść o XXX Letniej Szkole Młodych Pedagogów

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2016

Volume

Tom 39

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Date

2016

Type

Sprawozdania / Reports

Identifier

ISSN 0137-9585
×