Details

Title

"Strategy Warsaw 2030" – in the Shadow of Great Politics, but Unique

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 186 Rola wielkich miast w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski

Authors

Keywords

implementation ; metropolis ; participation ; strategy ; Warsaw

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

144-153

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.01.02

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507
×