Details

Title

Wprowadzenie

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2018

Numer

No 271

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

5-6

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.04.15

Type

Wprowadzenie / Introduction

Identifier

ISSN 0079-3493
×