Details

Title

Changes in functional dominations in Poznań Metropolis Area

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2018

Numer

No 271

Authors

Keywords

dominant functions ; functional characteristics ; changes area of the Metropolis of Poznań

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

42-53

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.04.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3493
×