Szczegóły

Tytuł artykułu

Intelligent control algorithm for ship dynamic positioning

Tytuł czasopisma

Archives of Control Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Automatic Control and Robotics PAS

Data

2014

Identyfikator

ISSN 1230-2384

DOI

10.2478/acsc-2014-0026

×