Details

Title

Squirrel cage induction motors with idle bars

Journal title

Archives of Electrical Engineering

Yearbook

2010

Volume

vol. 59

Numer

No 1 - 2 September

Authors

Keywords

induction motor ; squirrel cage ; idle bar ; hard working conditions

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

79-86

Publisher

Polish Academy of Sciences

Date

2010

Type

Artykuły / Articles

Identifier

eISSN: 2300-2506 ; ISSN: 1427-4221

References

Alger P. (1970), Induction machines, their behavior and uses. ; Schuisky W. (1957), Berechnung elektrischer Maschinen. ; Śliwa B. (1979), Własności rozruchowe silników klatkowych z prętami biernymi w wirniku. (Starting performance of induction motors with idle bars in the rotor), Przegląd Elektrotechniczny, 5, 204. ; Bernatt M. (2003), Zakłócenia rozruchu silnika indukcyjnego klatkowego wskutek niedomagań łącznika sieciowego. (Starting disturbances of an induction motor caused by the switch troubles), Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne Komel, 65, 139. ; Schuisky W. (1977), Kafigwicklungen der Asynchronmotoren, null, 29. ; Leroy G. (1966), L'experimentation entreprise au Banc d'Essai de l'Electricite de France dans le domaine des rotors a cage. (Results of tests of squirrel cage rotors at EdF test station), RGE, 9, 1047. ; Śliwa B. (1980), Silniki indukcyjne z prętami biernymi - nowe rozwiązanie silnika klatkowego. (Induction motors with idle bars in the rotor), Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne Komel, 31, 14.

DOI

10.2478/s10171-010-0006-z

×