Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy publikacji
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 6
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

The study was aimed at analyzing patterns of abundance and diversity of macrozoobenthic communities along a depth gradient in the Admiralty Bay, a semi-enclosed basin located in a rapidly changing region of the western Antarctic Peninsula. The study concerns primarily the Polychaeta and Amphipoda, the taxonomic richness and diversity of both groups being analyzed at different taxonomic levels (species, genus and family). Such an analysis, which uses a basic surrogacy measure (low taxonomic resolution) can be very useful in future monitoring programs of the Admiralty Bay. The analysis was based on 35 samples collected in the summer seasons of 1984/85 and 1985/86, with a Tvärminne sampler (within the 7–30 m depth range) and an 0.1 m2 van Veen grab (deeper areas) along a transect with the depth changing from 7 to 502 m. The total macrozoobenthos abundance was found to decrease with depth, from 1581 ± 730 ind./0.1 m2 within the 7–30 m to as few as 384 ± 145 ind./0.1 m2 at 400–500 m. The number of phyla per sample was observed to increase along the depth gradient of 7–30 to 200–300 m but was substantially reduced in the deepest sublittoral (400–500 m). The results showed large differences between amphipods and polychaetes in their respective depth-related biodiversity changes. On the other hand, the diversity metrics used (Pielou’s evenness, Shannon-Wiener index, number of species per sample, number of genera per sample, number of families per sample) at different taxonomic levels within each group produced similar patterns, demonstrating the usefulness of surrogacy in studies of Antarctic fjords.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W ramach Programu B adań Stosowanych PBS został wykonany projekt „Innowacyjne metody i system do oceny zagrożenia tąpaniami na podstawie probabilistycznej analizy procesu pękania i geotomografii online”, w którym został opracowany, wykonany i przebadany prototyp systemu INGEO. Stanowi on kontynuację rozwoju systemów sejsmicznego ARAMIS M/E i sejsmoakustycznego ARES-5/E poprzez ich wzbogacenie o nowe, innowacyjne technologie i metody analiz. System został wyposażony w cyfrową transmisję na powierzchnię z wykorzystaniem światłowodów i lokalną w rejonie ściany z wykorzystaniem linii przewodowych. INGEO umożliwia ocenę zagrożenia tąpaniami metodami standardowymi: sejsmoakustyczną, sejsmologii, hazardu sejsmicznego, oraz opartymi na tomografii rejonu przed frontem ściany: pasywną z wykorzystaniem wstrząsów górniczych i aktywną z wykorzystaniem wzbudników lub organu urabiającego kombajnu. System wyposażono ponadto w otworowe czujniki zmian naprężenia i ultradźwiękowe czujniki deformacji wyrobisk w rejonie ściany z lokalną transmisją radiową do przesyłu danych do kanału cyfrowej transmisji przewodowej i światłowodowej. INGEO umożliwia współbieżną kontrolę deformacji w rejonie wyrobisk wokół ściany wydobywczej z precyzyjną kontrolą deformacji na powierzchni nad rejonem ściany w celu doskonalenia opracowanych stochastycznych modeli dla predykcji występowania zagrożeń spowodowanych wstrząsami górniczymi. Monitoring może obejmować szczególnie zagrożone rejony z wykorzystaniem geofonów i nowo opracowanych czujników lub obszar całej kopalni czy kilku połączonych kopalń z wykorzystaniem sejsmometrów. Ze względu na zastosowanie transmisji światłowodowej, precyzyjnie zsynchronizowanej zegarem GPS, strumieniowej transmisji danych oraz wielorejonowej detekcji zjawisk, INGEO stanowi zaawansowaną technicznie ofertę dla kopalń węgla kamiennego oraz rozległych kopalń rud miedzi.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Seventy−six species of Polychaeta were found in 19 quantitative samples collected in the deep sublittoral (200–500 m) of Admiralty Bay (South Shetlands). Three assemblages were distinguished by similarity analysis (clustering, nMDS). The soft bottom in depths from 200 to 300m was strongly dominated by Maldane sarsi antarctica and had very low species richness and diversity. The second assemblage was distinguished in the areas of the sea floor in the same depth range but with aggregations of Ascidiacea and Bryozoa. It was again characterized by high abundance of Maldane sarsi antarctica , but showed significantly higher species richness and diversity. Diversity of polychaete feeding guilds was also high in these areas. This pattern was probably associated with an increased habitat complexity due to the presence of dense aggregations of large suspension feeders. High species richness and diversity was also noted in the third assemblage, associated with the deepest sublittoral (400–500 m) of Admiralty Bay. This is the area characterized by very stable environmental conditions, where the assemblage was dominated by Tharyx cincinnatus , Sternaspis sp., Maldane sarsi antarctica , and Asychis amphiglypta .
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Admiralty Bay (King George Island) is an Antarctic Specially Managed Area and one the most thoroughly studied small-scale marine basins in the Southern Ocean. Our study provides new data on the isopod fauna in this glacially affected fjord. Twelve species of isopods were recorded in this basin for the first time. Six of them were found for the first time in the region of the South Shetland Islands. The highest number of species new for Admiralty Bay were found in the families Munnopsidae (4 species) and Munnidae (3 species).
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Fifteen species of isopods, representing 10 families, were recorded on holdfasts of the brown alga Himantothallus grandifolius . Material was collected in the 15–75 m depth range during the austral summer of 1979/80. The isopod community was dominated by Caecognathia antarctica (mean density 12.4 ± 13.1 ind./100 ml) followed by Cymodocella tubicauda (mean density 0.7 ± 2.1 ind./100 ml). Mean total density of isopods reached the value of 16.1 ± 14.0 ind./100 ml. The comparison with the other studies showed that hold− fasts are inhabited by a distinctive isopod community that differs from the isopod fauna associated with soft bottom of Admiralty Bay.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji