Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy publikacji
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 14
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

W opracowaniu została przeprowadzona dyskusja na temat ekonomicznych efektów zewnętrznych, ze szczególnym naciskiem na efekty technologiczne. Zwrócono także uwagę na problem internalizacji ekonomicznych efektów zewnętrznych wywoływanych przemieszczaniem się (transportem) na obszarach dotkniętych procesem urban sprawl. Badania przeprowadzono dla wszystkich gmin krakowskiego obszaru metropolitalnego (KOM). W ich wyniku przedstawiona została wartość ponoszonych bezpośrednio strat finansowych oraz wartość straconego czasu generowana koniecznością dojazdów i powrotów w przestrzeni KOM-u.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Samochody elektryczne (SE) są obecnie uważane za jeden z najlepszych sposobów obniżenia emisji zanieczyszczeń powietrza w transporcie drogowym, w tym CO2 i hałasu w miastach. Mogą również w wydatny sposób przyczynić się do zmniejszenia zależności transportu drogowego od importu ropy naftowej. Niemniej jednak zapotrzebowanie na energię elektryczną dużej ilości SE w drogowym transporcie nie jest bez znaczenia i ma wpływ na system elektroenergetyczny. W artykule przeanalizowano potencjalny wpływ SE na popyt, podaż, strukturę i koszty wytwarzania energii elektrycznej oraz emisję CO2 i zanieczyszczeń powietrza w wyniku wprowadzenia na polskie drogi 1 mln SE do 2025 r. oraz potrojenia tej liczby do 2035 r. Do obliczeń wykorzystano model konkurencyjnego rynku energii elektrycznej ORCED. Wyniki analizy wskazują, że niezależnie od strategii ładowania, popyt SE powoduje niewielki wzrost ogólnego zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce i w konsekwencji również niewielki wzrost kosztów wytwarzania. Nawet duży wzrost SE w transporcie drogowym będzie powodował raczej umiarkowane zapotrzebowanie na dodatkowe moce wytwórcze, zakładając że przedsiębiorstwa energetyczne będą miały pewną kontrolę nad trybem ładowana aut. Wprowadzenie SE nie spowoduje obniżenia emisji CO2 w stosunku do samochodów konwencjonalnych w 2025 r., wręcz przeciwnie – zwiększy je niezależnie od strategii ładowania, gdyż energia dla pokrycia popytu SE pochodzi prawie wyłącznie z elektrowni węglowych. W 2035 r. natomiast, wniosek zależy od scenariusza ładowania i możliwe jest obniżenie, jak i wzrost emisji. Pojazdy elektryczne spowodują wzrost emisji netto SO2, przyczynią się natomiast do spadku emisji netto cząstek stałych oraz NOx.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Estimates of the Losses Incurred by the Society Living in the Functional Urban Areas. The study presents estimates of the losses incurred by the society living in the Functional Urban Areas of regional capitals of Poland in connection with the phenomenon of urban sprawl. The estimates are presented in terms of diagnostic to 2016 and as projected reaching 2030. The results of the analysis indicate that the social losses due to the urban sprawl in Poland can be evaluate as high, as it amounts to 25.4 billion PLN per year. In the 2030 losses could reach nearly 0.5 trillion PLN, of which 264 billion PLN of losses incurred directly, and 227 billion PLN on the value of lost time.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

One of the important issues concerning development of spatial data infrastructures (SDIs) is the carrying out of economic and financial analysis. It is essential to determine expenses and also assess effects resulting from the development and use of infrastructures. Costs and benefits assessment could be associated with assessment of the infrastructure effectiveness and efficiency as well as the infrastructure value, understood as the infrastructure impact on economic aspects of an organisational performance, both of an organisation which realises an SDI project and all users of the infrastructure. The aim of this paper is an overview of various assessment methods of investment as well as an analysis of different types of costs and benefits used for information technology (IT) projects. Based on the literature, the analysis of the examples of the use of these methods in the area of spatial data infrastructures is also presented. Furthermore, the issues of SDI projects and investments are outlined. The results of the analysis indicate usefulness of the financial methods from different fields of management in the area of SDI building, development and use. The author proposes, in addition to the financial methods, the adaptation of the various techniques used for IT investments and their development, taking into consideration the SDI specificity for the purpose of assessment of different types of costs and benefits and integration of financial aspects with non- financial ones. Among the challenges are identification and quantification of costs and benefits, as well as establishing measures which would fit the characteristics of the SDI project and artefacts resulting from the project realisation. Moreover, aspects of subjectivity and variability in time should be taken into account as the consequences of definite goals and policies as well as business context of organisation undertaking the project or using its artefacts and also investors.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The aim of the article is to present the selected results of analytical investigations concerning possible directions of reducing the unit production costs in the mining company together with some results of practical calculations. The investigations emphasize the role of the rate of utilising the production capacity leading to reducing the unit production costs. The main component having an essential influence on the unit production costs are the fixed unit costs. Two basic indices of a crucial meaning for searching for possibilities leading to decreasing the unit production costs are assumed. The first index (w1) is a measure of the rate of utilising the production capacity, the second one (w2) concerns the fixed costs coincided with the unit of the production capacity. Theoretical considerations concerning the mathematical modelling of the unit production costs as the values depending on the rate of utilising the production capacity and the fixed costs coincided with the production capacity unit, are presented in the first part of the paper. The rationalisation criteria of the mine unit production costs are formulated. These criteria can constitute the elements of restructuring program for the mining company. The calculation example with the use of the practical input data shows the impact of the rate of utilising the production capacity on the mine unit production costs. In the example two variants of annual working time are taken into account. Results of appropriate calculations are presented and analysed in an aspect of reducing unit costs of production as a result of increasing rate of utilising the mine production capacity.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

A significant part of hard coal production (15–19% in the years 2010–2017, i.e. 1.0–1.3 billion tons per year) is traded on the international market. The majority of coal trade takes place by sea, accounting for 91–94% of the total coal trade. The article discusses the share of coal in international seaborne trade and the largest coal ports. Coal is one the five major bulk commodities (in addition to iron ore, grain, bauxite, alumina, and phosphate rock). In the years 2010–2016, the share of coal in international seaborne trade and major bulk commodities was 36–41% and 11–12%, respectively. Based on the analysis of coal throughput in different ports worldwide, the ports with the largest throughput include the ports of Qinhuangdao (China), Newcastle (Australia), and Richards Bay (South Africa). For 2013–2017, their throughput amounted to a total of 411–476 million tons of coal. The largest coal exporting countries were: Australia, Indonesia, Russia, Colombia, South Africa, and the US (a total of 85% share in global coal exports), while the largest importers are Asian countries: China, India, Japan, South Korea and Taiwan (a 64% share in global imports). In Europe, Germany is the largest importer of coal (54 million tons imported in 2016). The article also discusses the freight costs and the bulk carrier fleet. Taking the price of coal at the recipient’s (i.e. at the importer’s port) into account, the share of freight costs in the CIF price of steam coal (the price of a good delivered at the frontier of the importing country) was at the level of 10–14%. In the years 2010–2016, the share of bulk carriers in the world fleet was in the range of 11–15%. In terms of tonnage, bulk carriers accounted for 31–35% of the total tonnage of all types of ships in the world. The share of new (1–4 years) bulk carriers in the total number of ships on a global scale in the years 2010–2016 was 29–46%.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article contains considerations on possible actions directed at increasing productivity of hard coal mining industry. It is necessary to improve the state of the industry, and ensure its survival. Basic definitions and measures concerning productivity and management were presented to illustrate examples referring to a mining enterprise. Then, basing on organizing, one of the management functions, the issue of productivity in a mining enterprise and its influence on improving effectiveness of operational management, was analysed. An assumption was presented that solutions concerning identification of sources and volume of costs, hitherto existing in mining enterprises, ought to be complemented with the planning function following process approach. It can be the starting point for decisions of economic feasibility of given deposits, seams or parts of them, before mining operations start, and to control incurred costs in process approach. The article is summed up with a process algorithm of cost management.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Social and Economic Costs of Spatial Chaos – Settlement of Rural Areas. Among the features of spatial structures of villages and characteristics of rural areas, which support multidirectional socio-economic development and improvement of living conditions of inhabitants and users of the countryside, the focused and compact character of the development is of particular importance. The observed lack of determination in preventing and limiting suburbanization processes, including in rural areas, directly and negatively affects both the natural environment and forms of development of these areas, causing the generation of additional economic and social costs related to the chaotic management of space. The aim of the article is to estimate the degree of concentration of buildings in various types of communes in Poland and to determine the spatial distribution of this phenomenon to be able to estimate the size of chaos costs on a global basis and determine its level in the comparative system of municipalities.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Social and Economic Costs of Spatial Disorder in Agriculture. The main objective of the study was the identification of the phenomena of chaos in the structure and spatial organization of agriculture, that is the agrarian fragmentation of farms, exclusion of land from agricultural production in suburban zones and the fragmentation of the agricultural landscape. These processes cause a major increase in economic and social costs, which results in the loss of resources and spatial disorder in agriculture. An attempt was made to estimate the costs of these processes in economic, social and environmental terms. The economic dimension of spatial disorder in agriculture is manifested by negative results in the production and consumption sphere related most often to high labour costs, and consequently to low incomes. The social dimension of spatial disorder in agriculture is demonstrated by the effects of de-agrarization processes and deformation of social structures. De-agrarization means the processes of agricultural area reduction, extensification and fallowing as well as an increasingly limited significance of agriculture as a workplace and a reduction in the source of income by rural residents. A conducted analysis of spatial disorder in agriculture resulting from the lack of appropriate regulation and taxation systems as well as historical factors allowed determining direct and indirect results influencing the structure and spatial organization of agriculture. Direct results include: a chessboard pattern of agricultural land, marginalization of the agricultural function in rural areas which mostly applies to suburban zones, unregulated ownership of farmland, its unjustified designation for other purposes, a decrease in biodiversity in agriculture and fragmentation of the agricultural landscape. Indirect results include: an increase in the costs of agricultural production, expensive agricultural-installation plans, loss of direct payments, easement appurtenant, the emergence of human-environment conflicts and major transformations of the agricultural landscape in a suburban zone.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Air Pollution and Energy Unefficiency of Settlement Structures in the Context of Spatial Chaos in Poland (Chosen Examples from Lower Silesia). The deregulated spatial planning system in Poland has led to an emergence of incalculable economic, environmental and public costs that burden the society. Investment liberty is accompanied by a lack of coordination in the development of housing areas with public transport, electricity, gas and heating infrastructure. At the same time, revitalization is interpreted as a form of physical modernization of buildings, but not as social renewal. The result of spatial disorder is a reduction of energy efficiency of entire settlement structures, not just individual buildings. Old-fashioned methods of supplying buildings with heat, responsible for local emission, are sustained. Comprehensively, this condition contributes to the deterioration of air quality indicators in Poland.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Air Pollution in Poland – Condition, Causes and Effects. In the recent years the air in Poland seems to be the most polluted in Europe (it is worse only in a few times smaller Bulgaria). The concentration of particulate matter PM10 and PM2.5 and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), represented by benzo(a)pyrene are among the highest in European Union countries. They are highly toxic, especially PAHS, which damage the hematopoietic system, accumulate in living organisms leading to a cancerous process, they cause damages to the central nervous system and infertility. It is estimated that high air pollution causes 45-47 thousands premature deaths in Poland every year, as well as growth frequency of allergies and chronic diseases. Polish society loses about 520,000 potential years of life, and the economy of 18.5 million work days. It’s a very high price. The weather determines to a large extent the air pollution. The smog episode is usually accompanied by low wind speed or atmospheric silence, reduction of visibility and thermal inversions. However, the biggest problem is low emission, which is mainly related to individual heating of buildings (78-87% of the total emission of benzo(a)pyrene. The reasons for such poor sanitary condition of the air in Poland are complex and to a large extent they result from spatial chaos and lack of spatial planning, but also from general policy country. The most important reasons are i.a.: the lack of a planning policy and a sustainable transport policy, persistent subsidies for unprofitable coal mines, the lack of a policy promoting renewable energy sources and “clean” technologies, high gas price (the highest in Europe) and no subsidies for the poorest, scattered buildings which hinders access to system heat, inefficient and unsuitable transport based on road transport road and individual cars (often old, Diesel) etc.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This article presents the use of a multi-criterion Analytic Hierarchy Process (AHP) method to assess geological and mining condition nuisance in longwall mining operations in selected coal mines in Poland. For this purpose, a methodology has been developed which was used to calculate the operational nuisance indicator (WUe) in relation to the cost of mining coal in individual longwalls. Components of the aggregate operational nuisance indicator include four sub-indicators: the natural hazards indicator (UZN), an indicator describing the seam parameters (UPZ), an indicator describing the technical parameters (UT) and an environmental impact indicator (UŚ). In total, the impact of 28 different criteria, which formed particular components of the nuisance indicators were analysed. In total 471 longwalls in 11 coal mines were analysed, including 277 longwalls that were mined in the period of 2011 to 2016 and 194 longwalls scheduled for exploitation in the years 2017 to 2021. Correlation analysis was used to evaluate the relationships between nuisance and the operating costs of longwalls. The analysis revealed a strong correlation between the level of nuisance and the operating costs of the longwalls under study. The design of the longwall schedule should therefore also take into account the nuisance arising from the geological and mining conditions of the operations. Selective operations management allows for the optimization of costs for mining in underground mines using the longwall system. This knowledge can also be used to reduce the total operating costs of mines as a result of abandoning the mining operations in entire longwalls or portions of longwalls that may be permanently unprofitable. Currently, underground mines do not employ this optimization method, which even more emphasizes the need for popularizing this approach.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article presents the issues of costs analysis of iron casts manufacturing using automated foundry lines. Particular attention was paid to departmental costs, conversion costs and costs of in-plant transport. After the Pareto analysis had been carried out, it was possible to set the model area of the process and focus on improving activities related to finishing of a chosen group of casts. In order to eliminate losses, the activities realised in this domain were divided into activities with added value, activities with partially added value and activities without added value. To streamline the production flow, it was proposed to change the location of workstations related to grinding, control and machining of casts. Within the process of constant improvement of manufacturing processes, the aspect of work ergonomics at a workstation was taken into account. As a result of the undertaken actions, some activities without added value were eliminated, efficiency was increased and prime costs of manufacturing casts with regard to finishing treatment were lowered.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji