Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy publikacji
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 14
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

W artykule przedstawiono kierunki zagospodarowania odpadów odlewniczych, przede wszystkim zużytych piasków formierskich (SFS – Spent Foundry Sands) oraz pyłu po regeneracji mas odlewniczych. Ważnym aspektem ochrony środowiska w produkcji odlewniczej jest ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów. Można to osiągnąć poprzez regenerację SFS. Dzięki temu powtórnie wykorzystuje się odpady, co zmniejsza koszty zakupu surowców i opłaty środowiskowe związane z ich składowaniem. Zużyte piaski formierskie, które nie nadają się do powtórnego wykorzystania w odlewniach, mogą być stosowane w innych dziedzinach przemysłu. SFS stosuje się najczęściej w drogownictwie i budownictwie oraz jako materiał inertny do wypełniania nieczynnych kopalni (Smoluchowska i Zgut 2005; Bany-Kowalska 2006). Ciekawym rozwiązaniem jest stosowanie SFS w ogrodnictwie i rolnictwie. W artykule przedstawiono zalety i wady takiego wykorzystania. Stwierdzono, że zużyte piaski formierskie mogą być przydatne do produkcji mieszanek glebowych dla wielu zastosowań rolniczych i ogrodniczych. Ze względu na możliwość zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi i związkami organicznymi takie stosowanie zaleca się dla tak zwanych green sands, czyli SFS ze spoiwami mineralnymi. Poza tym omówiono – proponowane przez niektórych badaczy – nowatorskie rozwiązanie energetycznego wykorzystania pyłów po regeneracji SFS ze spoiwami organicznymi. Okazuje się, że pyły z regeneracji zużytych piasków formierskich ze spoiwami organicznymi, ze względu na wysoki udział substancji organicznych, decydujących o ich wartości opałowej oraz krzemionki, mogą być wykorzystane jako paliwo alternatywne i surowiec w piecach cementowych.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Explosions of coal dust are a major safety concern within the coal mining industry. The explosion and subsequent fires caused by coal dust can result in significant property damage, loss of life in underground coal mines and damage to coal processing facilities. The United States Bureau of Mines conducted research on coal dust explosions until 1996 when it was dissolved. In the following years, the American Society for Testing and Materials (ASTM) developed a test standard, ASTM E1226, to provide a standard test method characterizing the “explosibility” of particulate solids of combustible materials suspended in air. The research presented herein investigates the explosive characteristic of Pulverized Pittsburgh Coal dust using the ASTM E1226-12 test standard. The explosibility characteristics include: maximum explosion pressure, (Pmax); maximum rate of pressure rise, (dP/dt)max; and explosibility index, (Kst). Nine Pulverized Pittsburgh Coal dust concentrations, ranging from 30 to 1,500 g/m3, were tested in a 20-Liter Siwek Sphere. The newly recorded dust explosibility characteristics are then compared to explosibility characteristics published by the Bureau of Mines in their 20 liter vessel and procedure predating ASTM E1126-12. The information presented in this paper will allow for structures and devices to be built to protect people from the effects of coal dust explosions.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W trakcie procesów wzbogacania węgla w zakładach przeróbki mechanicznej kopalń węgla kamiennego powstają znaczne ilości mułów węglowych (grupa odpadów 01). Są to najdrobniejsze frakcje ziarnowe poniżej 1 mm, w których ziarna poniżej 0,035 mm stanowią do 60% ich składu, a ciepło spalania kształtuje się na poziomie 10 MJ/kg. Charakterystyczną cechą mułów jest ich duża wilgotność, która po procesie odwodnienia na prasach filtracyjnych osiąga wartość od 16–28% (Wtot r) (materiały archiwalne PG SILESIA). Drobnoziarnistość i wysoka wilgotność materiału powodują duże trudności na etapie transportu, załadunku i wyładunku materiału. W pracy przedstawiono wyniki badań grudkowania (granulowania) mułów węglowych samodzielnie oraz grudkowania mułów węglowych z materiałem dodatkowym, który ma za zadanie poprawić właściwości energetyczne mułów. Sam proces grudkowania ma przede wszystkim poprawić możliwości transportowe. Podjęto wstępne badania pozwalające na wykazanie zmian parametrów poprzez sporządzanie mieszanek mułów węglowych (PG SILESIA) z pyłami węglowymi z węgla brunatnego (LEAG). Przeprowadzono proces grudkowania mułów oraz ich mieszanek na laboratoryjnym grudkowniku wibracyjnym konstrukcji AGH. W wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, że wszystkie mieszanki są podatne na proces grudkowania (granulowania). Proces ten poszerza niewątpliwie możliwości transportowe materiału. Skład ziarnowy uzyskanego materiału po grudkowaniu jest zadawalający. Grudki o wymiarze 2–20 mm stanowią 90–95% masy produktu. Wytrzymałość (odporność) na zrzuty grudek świeżych jest zadawalająca i porównywalna dla wszystkich mieszanek. Świeże grudki poddane próbie na zrzuty z wysokości 700 mm wytrzymują od 7 do 14 zrzutów. Odporność na zrzuty grudek materiału po dłuższym sezonowaniu, z wysokości 500 mm wykazuje wartości odmienne dla analizowanych próbek. Wartości uzyskane dla mułów węglowych oraz ich mieszanek z pyłami węglowymi z węgla brunatnego kształtują się na poziomie 4–5 zrzutów. Uzyskana wytrzymałość jest wystarczająca dla stwierdzenia możliwości ich transportu. Na tym etapie pracy można stwierdzić, że dodatek pyłów węglowych z węgla brunatnego nie powoduje pogorszenia wytrzymałości materiału w odniesieniu do czystych mułów węglowych. Nie ma zatem negatywnego wpływu na możliwości transportu materiału zgranulowanego. W wyniku mieszania z pyłami węglowymi można natomiast podnieść ich wartość energetyczną (Klojzy-Karczmarczyk i in. 2018). Nie prowadzono analizy kosztowej analizowanego przedsięwzięcia.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article concerns investigations over benefits of application of HRC devices into sulphide copper ore processing plant. High pressure comminution appears to be very effective technology in hard ore processing circuits, especially in terms of energy consumption. This can be particularly observed in downstream grinding and beneficiation operations. A series of pilot-scale crushing tests in HRC roller press for various levels of operating pressure, were performed. HRC crushing effectiveness along with downstream grinding process course for each crushing product were also under analysis. The investigations were supplemented by analysis of flotation process effectiveness and impact of the process of high-pressure comminution on environment (dust emission). The results of investigation show that operating pressure level influences the obtained comminution results (comminution degree, yield of finest particle size fractions). The grinding effectiveness, measured through production of the finest particle size fractions was significantly influenced by the operating pressure. The results show that higher values of operating pressure (4.0 and 4.5 N/mm2) are not as efficient within this scope as the pressure 3.5 N/mm2. Dust emission is also correlated with the operating pressure value.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The problem related to the management of post reclamation dusts generated in the reclamation process of waste moulding sands with organic binders is presented in the hereby paper. Waste materials generated in this process are products hazardous for the environment and should be utilised. The prototype stand for the utilisation of this dangerous material in its co-burning with coal was developed and patented in AGH in Krakow. The stand was installed in one of the domestic casting houses. As the utilisation result the transformed waste product is obtained and its management in the production of ceramic materials constitutes the subject of the presented publication.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The results of investigations of the granulation process of foundry dusts generated in the dry mechanical reclamation process of used sands, where furan resins were binders are presented in the paper. Investigations concerned producing of granules of the determined dimensions and strength parameters. Granules were formed from the dusts mixture consisting in 50 mass% of dusts obtained after the reclamation of the furane sands and in 50 mass % of dusts from sands with bentonite. Dusts from the bentonite sands with water were used as a binder allowing the granulation of after reclamation dusts from the furane sands. The following parameters of the ready final product were determined: moisture content (W), shatter test of granules (Wz) performed directly after the granulation process and after 1, 3, 5, 10 days and nights of seasoning, water-resistance of granules after 24 hours of being immersed in water, surface porosity ep and volumetric porosity ev. In addition the shatter test and water-resistance of granulate dried at a temperature of 105oC were determined. Investigations were performed at the bowl angle of inclination 45o, for three rotational speeds of the bowl being: 10, 15, 20 rpm. For the speed of 10 rpm the granulation tests of dusts mixture after the preliminary mixing in the roller mixer and with the addition of water-glass in the amount of 2% in relation to the amount of dust were carried out. The obtained results indicate that the granulator allows to obtain granules from dusts originated from the reclamations of moulding sands with the furane resin with an addition of dusts from the bentonite sands processing plants.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Foundry dust from blasting and grinding of castings contain a high amount of iron, ergo it is possible its recycling in foundry process. Dust was compacted by briquetting, two kinds of briquettes were prepared (A contained 95% magnetic part of dust from casting blasting +5% bentonite and B contained 95% mixture of dust from casting grinding and magnetic part of dust from casting blasting + 5% bentonite) and used as a part of charge into the electric induction furnace. It was found that addition of briquettes has had an influence of a chemical composition of cast iron above all on content of sulphur, phosphorus and silicon. It was not reflected in decrease in tensile strength and in microstructure. Yield of metal from briquettes was not lower then 70%.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article presents research results of physico-chemical and environmental issues for the dust generated during dedusting of the installation for the processing and preparation of moulding sand with bentonite. Particular attention was paid to the content of heavy metals and emission of gases from the BTEX group, which is one of the determinants of the moulding sands harmfulness for the environment. The analysis of heavy metals in the test samples indicate that there is an increase of the content of all metals in the dust compared to the initial mixture of bentonite. The most significant (almost double) increase observed for zinc is probably related to the adsorption of this element on the dust surface by contact with the liquid metal. The study showed, that dust contained more than 20% of the amount of montmorillonite and had a loss on ignition at a similar level. The addition of 1% of dust to the used moulding sand results in almost 30% increase in the total volume of gases generated in casting processes and nearly 30% increase of the benzene emission.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

A technology of sands with water glass hardened by liquid esters is a cheap and ecologic method of producing moulding sands. Due to these advantages, this technology is still very important in several foundry plants for production of heavy iron and steel castings. Reclamation of the mixed moulding and core sands generates significant amounts of dusts, which require further treatments for their reuse. The results of investigations of a pressureless granulation of dusts generated in the dry mechanical reclamation process of the mixture consisting in app. 90 % of moulding sands from the Floster S technology and in 10 % of core sands with phenolic resin resol type, are presented in the hereby paper. Investigations were aimed at obtaining granulates of the determined dimensional and strength parameters. Granules were formed from the mixture of dusts consisting of 75 mass% of dusts after the reclamation of sands mixture and of 25 mass% of dusts from bentonite sands processing plant. Wetted dusts from bentonite sands were used as a binding agent allowing the granulation of after reclamation dusts originated from the mixed sands technology.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In this research, the high arsenic content dust of copper smelting, as a raw material, the extraction of copper and arsenic from the high arsenic content dust in the leaching system containing acidic and alkaline compounds was investigated. Meanwhile, the effects of acid/alkaline initial concentration, liquid to solid ratio, leaching temperature, leaching time on the leaching rate of copper and arsenic were studied. The optimum conditions for the leaching of high arsenic content dust and preparation of copper arsenate were determined. The results showed that acidic/alkaline leaching of high arsenic content dust was particularly effective. 93.2% of the copper, and 91.6% of the arsenic were leached in an acidic leaching process and 95% of the arsenic, while less than 3% of the copper, less than 5% of the antimony, less than 2% of the bismuth was also leached in an alkaline leaching process. A new method (the parallel flow drop precipitate method) was developed in the synthesis of copper arsenate process. The parallel flow drop method was employed to adjust the molar ratio (copper to arsenic) of the mixed solution of the acid-leaching solution and the alkali-leaching solution by taking the drop acceleration of an acidic leaching solution and an alkaline leaching solution at 10 mL/min and 12 mL/min, at a temperature of 60°C and a reaction time of 1 h. Copper arsenate was prepared by mixing an acidic leaching solution and an alkaline leaching solution. The main phases of copper arsenate were CuHAsO4·1.5H2O and Cu5As4O15·9H2O. Copper arsenate contained 30.13% copper and 31.10% arsenic.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Zinc is present in electric arc furnace dust (EAFD) mainly in two basic minerals, namely as franklinite ZnFe2O4 and/or zincite ZnO. While zincite is relatively reactive and easily treatable, franklinite is considerably refractory, which causes problems during EAFD processing. In this work EAFD containing 18.53% Zn was leached in water solution of ammonium carbonate. This leaching solution selectively leaches zincite, while franklinite is refractory and stable against leaching in this case. The temperature dependence of zinc leaching from EAFD was studied and the activation energy EA was determined by two methods: 1.) classically based on zinc chemical analyses from the leaching solution and 2.) by using of X-Ray diffraction qualitative phase analyses of leaching residues. The determined values of activation energies 37.41 and 38.55 kJmol–1 match perfectly, which show the excellent possibility of using X-Ray diffraction toward the study of leaching kinetics at properly chosen experimental conditions. The important result is the determination of the amount zincite and franklinite in EAFD, which is not possible by using of classical chemical methods.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The new legislative provisions, regulating the solid fuel trade in Poland, and the resolutions of provincial assemblies assume, inter alia, a ban on the household use of lignite fuels and solid fuels produced with its use; this also applies to coal sludge, coal flotation concentrates, and mixtures produced with their use. These changes will force the producers of these materials to find new ways and methods of their development, including their modification (mixing with other products or waste) in order to increase their attractiveness for the commercial power industry. The presented paper focuses on the analysis of coal sludge, classified as waste (codes 01 04 12 and 01 04 81) or as a by-product in the production of coals of different types. A preliminary analysis aimed at presenting changes in quality parameters and based on the mixtures of hard coal sludge (PG SILESIA) with coal dusts from lignite (pulverized lignite) (LEAG) has been carried out. The analysis of quality parameters of the discussed mixtures included the determination of the calorific value, ash content, volatile matter content, moisture content, heavy metal content (Cd, Tl, Hg, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, and W), and sulfur content. The preliminary analysis has shown that mixing coal sludge with coal dust from lignite and their granulation allows a product with the desired quality and physical parameters to be obtained, which is attractive to the commercial power industry. Compared to coal sludge, granulates made of coal sludge and coal dust from lignite with or without ground dolomite have a higher sulfur content (in the range of 1–1.4%). However, this is still an acceptable content for solid fuels in the commercial power industry. Compared to the basic coal sludge sample, the observed increase in the content of individual toxic components in the mixture samples is small and it therefore can be concluded that the addition of coal dust from lignite or carbonates has no significant effect on the total content of the individual elements. The calorific value is a key parameter determining the usefulness in the power industry. The size of this parameter for coal sludge in an as received basis is in the range of 9.4–10.6 MJ/kg. In the case of the examined mixtures of coal sludge with coal dust from lignite, the calorific value significantly increases to the range of 14.0–14.5 MJ/kg (as received). The obtained values increase the usefulness in the commercial power industry while, at the same time, the requirements for the combustion of solid fuels are met to a greater extent. A slight decrease in the calorific value is observed in the case of granulation with the addition of CaO or carbonates. Taking the analyzed parameters into account, it can be concluded that the prepared mixtures can be used in the combustion in units with flue gas desulfurization plants and a nominal thermal power not less than 1 MW. At this stage of work no cost analysis was carried out.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji