Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ
  • Język

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 6
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:
Słowa kluczowe global warming

Abstrakt

Global warming is not a myth, there is solid scientific evidence for it. If humanity opts to ignore it, it will come to a catastrophic end.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The transition to a zero-carbon economy is the inclusive growth story of the twenty-first century. It needs to be managed with effective and cohesive policies, whilst recognizing that sustainable development, inclusive growth and climate action are interwoven and mutually supportive.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The pace of climate change observed since the beginning of the industrial era has prompted scientists to seriously consider whether human activity is to blame for global warming. On the geological timescale, however, climate change is certainly nothing new or exceptional – as is clear when one looks at the record of plant and animal fossils.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents a comparison of selected power technologies from the point of view of emissions of greenhouse gases. Such evaluation is most often based only on analysis of direct emissions from combustion. However, the direct analysis does not show full picture of the problem as significant emissions of GHG appear also in the process of mining and transportation of fuel. It is demonstrated in the paper that comparison of power technologies from the GHG point of view has to be done using the cumulative calculus covering the whole cycle of fuel mining, processing, transportation and end-use. From this point of view coal technologies are in comparable level as gas technologies while nuclear power units are characterised with lowest GHG emissions. Mentioned technologies are compared from the point of view of GHG emissions in full cycle. Specific GHG cumulative emission factors per unit of generated electricity are determined. These factors have been applied to simulation of the influence of introduction of nuclear power units on decrease of GHG emissions in domestic scale. Within the presented simulations the prognosis of domestic power sector development according to the Polish energy policy till 2030 has been taken into account. The profitability of introduction of nuclear power units from the point of view of decreasing GHG emissions has been proved.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W artykule dokonano analizy wartości śladu węglowego dla obuwia dziecięcego, czyli takiego, które charakteryzuje się niewielką masą, ale różni się pod względem materiałów konstrukcyjnych. Ślad węglowy jest to ekologiczny wskaźnik, który stosowany jest do pomiaru sumy emisji gazów cieplarnianych (GHG) do atmosfery, wynikającej z wytworzenia obuwia. Złożoność metodyki jego obliczania implikowana jest faktem, że produkcja obuwia jest procesem wieloetapowym i na każdym z nich istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowo stosowanie szerokiej gamy materiałów zarówno sztucznych, jak i naturalnych do wytwarzania półproduktów obuwniczych powoduje, że w cyklu życia mogą pojawiać się duże ilości odpadów stałych, ścieków, a także emisja szkodliwych gazów cieplarnianych, mogących mieć negatywny wpływ na środowisko. Różnorodność materiałów wiąże się z powstawaniem problemów, związanych z precyzją określenia źródła ich pochodzenia, co utrudnia oszacowanie śladu węglowego związanego z produkcją surowców, zwłaszcza w przypadku, gdy istnieje skomplikowany łańcuch dostaw. W niniejszej pracy na podstawie dostępnej metodyki obliczono ślad węglowy dla czterech modeli obuwia dziecięcego (jeden o cholewce w postaci otwartej (obuwie typu sandał) oraz trzy o cholewce pełnej) z uwzględnieniem poszczególnych cykli jego życia obejmujących: nabycie surowców (etap 1), produkcję materiałów wejściowych (etap 2), produkcję komponentów obuwia (etap 3), montaż, wykańczanie, pakowanie (etap 4), produkcję opakowań (etap 5), dystrybucję do klientów (etap 6) oraz koniec cyklu życia produktu (etap 8), poprzedzony okresem użytkowania ustalonym na 6 miesięcy (etap 7). Na tej podstawie wskazano te obszary cyklu życia obuwia, w których możliwa jest implementacja opcji zmniejszających ilość wyemitowanych gazów cieplarnianych wyrażonych w ekwiwalencie dwutlenku węgla. Potencjalne działania naprawcze powinny być w szczególności skierowane na etapy: 3 (najbardziej emisyjny), 4 oraz 8.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji