Search results

Filters

  • Journals
  • Authors
  • Keywords
  • Date
  • Type

Search results

Number of results: 2
items per page: 25 50 75
Sort by:
Keywords geologia

Abstract

Odpowiadają za około 1/5 całego procesu fotosyntezy na Ziemi. Każdego roku generują w morzach tyle samo organicznego węgla ile wszystkie lasy deszczowe. We współczesnych oceanach wśród fitoplanktonu okrzemki – bo o nich mowa – są organizmami, które osiągnęły największy sukces.
Go to article
Keywords diatoms

Abstract

Diatoms are responsible for around one-fifth of all photosynthetic processes around the globe. Each year, they generate as much organic carbon in the oceans as all the planet’s rainforests put together. In modern-day oceans, diatoms are the most successful organisms among phytoplankton.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more