Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 2
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

This article discusses an integrated concept of sustainable building and of Building Information Modelling (BIM) by means of implementation of the Green BIM management method. Apart from presenting this innovative project management method with particular attention paid to solutions applied by Scandinavian enterprises, the article aims at analysing institutional conditions regarding application of the Green BIM within Polish construction companies. Arguments presented in the article are based on results of a scientific review and industry specific publications. Moreover, the article discusses case studies of projects completed with the implementation of the Green BlM method.
Go to article

Abstract

W przeciągu najbliższych lat budownictwo (zwłaszcza mieszkaniowe) czekają nieuniknione zmiany w zakresie technologii, eksploatacji i całej filozofii projektowania, które okażą się być może tak rewolucyjne dla budownictwa i architektury, jak chociażby wynalezienie żelbetu. W artykule omówiono problematykę związaną z definiowaniem i certyfikowaniem budynków zrównoważonych. Wprowadzenie jednolitego, obowiązkowego systemu oceny i certyfikacji dla budynków zrównoważonych jest prawdopodobnie kwestią najbliższych kilku lat. Obecnie najbardziej popularne są systemy BREEAM dla budynków użyteczności publicznej i CSH dla budynków mieszkalnych.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more