Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 3
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są problemy dotyczące zasad i sposobów ustalania wynagrodzenia za użytkowanie górnicze. Przeanalizowano obecnie obowiązujące przepisy prawa, regulującego zawieranie umów o użytkowanie górnicze złóż będących własnością Skarbu Państwa (stanowiących tzw. własność górniczą). Scharakteryzowano zasady i sposoby (algorytmy) stosowane przez właściciela złóż dla ustalenia wynagrodzenia za przekazanie tych złóż w użytkowanie górnicze. Wskazano, że kluczowe, stosowane w praktyce wzory nie wynikają wprost z zapisów prawa co budzi szereg uzasadnionych wątpliwości i niesie przedstawione w skrócie zagrożenia. Ponadto wskazano, że istnieje druga kategoria złóż będących własnością Skarbu Państwa, jednak nie jako własność górnicza ale konsekwencja posiadania przez niego szeregu nieruchomości, z prawem do złóż kopalin wynikającym pierwotnie z Kodeksu Cywilnego. Przeprowadzono ich analizę porównawczą zasad i algorytmów ustalania opłat za ustanowienie użytkowania górniczego z jednej strony oraz opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin należących do Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego. Przedstawiono argumenty przemawiające za daleko posuniętą harmonizacją obu analizowanych opłat. Oznacza to, że punktem wyjścia dla ich wyznaczenia powinna być wartość rynkowa złoża, a nie nawet najbardziej skomplikowany wzór o charakterze uniwersalnym. Wycena złóż kopalin jest procesem złożonym wymagającym kompetencji w kilku dziedzinach: geologii, górnictwa i finansów. W konsekwencji powinny mieć zastosowanie wytyczne Polskiego Kodeksu Wyceny Złóż Kopalin (POLVAL), które definiują zarówno sam proces przeprowadzania wycen jak i osoby kompetentne do ich przeprowadzania. Końcowym wynikiem analizy są propozycje nowelizacji przepisów i oparcia ustalania wynagrodzenia za użytkowanie górnicze na podstawie wartości rynkowej złoża kopaliny. W podsumowaniu sformułowano wnioski i postulaty.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Potential Compensatory Costs Related to Invalid Spatial Planning in Communes. The purpose of the article is to compare the costs of enacted local plans and their possible repeal in the part concerning the faulty (irrational) allocation of land for various functions. It was attempted to estimate the costs associated with the hypothetical repeal of local plans in a situation where such a need arises, resulting from the overestimation of areas designated especially for housing development. These costs are primarily the need to pay compensation to landowners for those parts of the land that first changed their intended use from a lower market value to a higher one, and then there would be a hypothetical “reverse” operation (e.g. restoration of agricultural use). It was obtained that depending on the methodology, these costs could fluctuate between 135-325 billion PLN. This means that there is no possibility of ‘automatic’ repealing defective local plans across the all country.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents a concept of a control system for a high-frequency three-phase PWM grid-tied converter (3x400 V / 50 Hz) that performs functions of a 10-kW DC power supply with voltage range of 600÷800 V and of a reactive power compensator. Simulation tests (in PLECS) allowed proper selection of semiconductor switches between fast IGBTs and silicon carbide MOSFETs. As the main criterion minimum amount of power losses in semiconductor devices was adopted. Switching frequency of at least 40 kHz was used with the aim of minimizing size of passive filters (chokes, capacitors) both on the AC side and on the DC side. Simulation results have been confirmed in experimental studies of the PWM converter, the power factor of which (inductive and capacitive) could be regulated in range from 0.7 to 1.0 with THDi of line currents below 5% and energy efficiency of approximately 98.5%. The control system was implemented in Texas Instruments TMS320F28377S microcontroller.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji