Search results

Filters

  • Journals
  • Date

Search results

Number of results: 2
items per page: 25 50 75
Sort by:
Keywords geologia

Abstract

Odpowiadają za około 1/5 całego procesu fotosyntezy na Ziemi. Każdego roku generują w morzach tyle samo organicznego węgla ile wszystkie lasy deszczowe. We współczesnych oceanach wśród fitoplanktonu okrzemki – bo o nich mowa – są organizmami, które osiągnęły największy sukces.
Go to article

Abstract

W średniowieczu warunki przyrodnicze wpływały na zakładane przez ludzi osiedla. One zaś oddziaływały na krajobraz. W jaki sposób? Odpowiedzi szukano we wczesnośredniowiecznym grodzisku w Santoku.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more