Popularnonaukowe

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk

Zawartość

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk | 2016 | Nr 2 (46) 2016 Emocje

Abstrakt

The Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences (Bull.Pol. Ac.: Tech.) is published bimonthly by the Division IV Engineering Sciences of the Polish Academy of Sciences, since the beginning of the existence of the PAS in 1952. The journal is peer‐reviewed and is published both in printed and electronic form. It is established for the publication of original high quality papers from multidisciplinary Engineering sciences with the following topics preferred: Artificial and Computational Intelligence, Biomedical Engineering and Biotechnology, Civil Engineering, Control, Informatics and Robotics, Electronics, Telecommunication and Optoelectronics, Mechanical and Aeronautical Engineering, Thermodynamics, Material Science and Nanotechnology, Power Systems and Power Electronics.

Journal Metrics: JCR Impact Factor 2018: 1.361, 5 Year Impact Factor: 1.323, SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.319, Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 1.005, CiteScore 2017: 1.27, The Polish Ministry of Science and Higher Education 2017: 25 points.

Abbreviations/Acronym: Journal citation: Bull. Pol. Ac.: Tech., ISO: Bull. Pol. Acad. Sci.-Tech. Sci., JCR Abbrev: B POL ACAD SCI-TECH Acronym in the Editorial System: BPASTS.

Przejdź do artykułu

Abstrakt

O tym, ile osób choruje na cukrzycę, metodach zbierania danych na temat tej choroby i jej przyczynach, mówią dr hab. med. Tomasz Zdrojewski, przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, i dr med. Roman Topór-Mądry z Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, współautorzy pierwszego „Raportu na temat cukrzycy w Polsce”.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Tomasz Zdrojewski
Roman Topór-Mądry
Krzysztof Strojek

Abstrakt

To, jak Polacy postrzegają osoby niepełnosprawne, w ciągu 20 lat zmieniło się na lepsze. Trudno jednak powiedzieć, że wyzbyliśmy się uprzedzeń i lęków oraz przestaliśmy ulegać stereotypom.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Antonina Ostrowska

Abstrakt

O historii i współczesności polskiego nacjonalizmu mówi dr Mikołaj Kunicki, naukowiec z Uniwersytetu Oksfordzkiego, badacz dwudziestowiecznej historii Europy Środkowo-Wschodniej.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Michał Kunicki

Abstrakt

Każdej najwyższej sprawie ducha odpowiada jakiś klawisz ciała.

Zofia Nałkowska,

Hrabia Emil

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Grażyna Borkowska

Abstrakt

By we współczesnym świecie zachować tożsamość kulturową, trzeba wiedzieć, co ją ukształtowało – mówi prof. dr hab. Marek Figlerowicz z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, który prowadzi projekt „Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych”.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Marek Figlerowicz

Abstrakt

Przekonanie o tym, że hejt w Internecie jest dopuszczalnym środkiem komunikacji, może mieć dla nas katastrofalne konsekwencje. Staniemy się społeczeństwem wrogim, pozbawionym empatii i zwykłej uprzejmości.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jakub Kuś

Abstrakt

Empatia to jedna z cech, która czyni nas ludźmi. Ale w poszukiwaniu źródeł jej zaburzeń wielu odpowiedzi mogą udzielić zwierzęta.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Ksenia Meyza
Słowa kluczowe: emocje fizjologia

Abstrakt

O tym, skąd się biorą emocje i czy kłopotliwe dla organizmu są tylko te złe, mówi dr Magdalena Markowska z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Magdalena Markowska
Słowa kluczowe: gaz łupkowy

Abstrakt

Wydobycie gazu łupkowego rozpatruje się głównie w kategoriach przemysłowych i ekonomicznych. Ale można na tę kwestię spojrzeć także naukowo. W jakim celu?

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Marek Jarosiński

Abstrakt

O emocjonalnych wyzwaniach, jakie wiążą się z zawodem naukowca, mówi dr hab. Roman Cieślak, psycholog, profesor Uniwersytetu SWPS.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Roman Cieślak
Słowa kluczowe: emocje i komunikacja

Abstrakt

Dlaczego człowiek może odczytać sens przekazywanych mu komunikatów w różny sposób? Wiele zależy od tego, czy jest właśnie w dobrym, czy złym nastroju.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Agnieszka Piskorska

Abstrakt

O tym, czym są neutrina, oraz o eksperymencie Super-Kamiokande i udziale w nim Polaków rozmawiamy z prof. dr hab. Ewą Rondio z Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Ewa Rondio

Abstrakt

Na Antarktydzie znajdują się liczne, stosunkowo młode, bo kenozoiczne wulkany. Jedna z hipotez mówi, że ich aktywność była przyczyną zlodowacenia Antarktyki.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jerzy Nawrocki

Abstrakt

O tym, czym jest intuicja, w jaki sposób działa i jakie bodźce pomagają w jej wykorzystaniu, mówi mgr Małgorzata Godlewska z Uniwersytetu SWPS.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Małgorzata Godlewska

Abstrakt

O swojej drodze do medycyny, poszukiwaniu nowych metod leczenia epilepsji i tym, jaki związek z lekami mają maszty telefonii komórkowej, mówi prof. dr hab. Stanisław Jerzy Czuczwar, farmakolog doświadczalny, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Stanisław Jerzy Czuczwar

Abstrakt

Mapowanie globalnej aktywność burzowej w skalach czasowych od minut aż do wielu lat, co odgrywa ważną rolę w pomiarach i prognozowaniu efektu cieplarnianego. Weryfikacja modeli wpływu różnych form aktywności Słońca na stan dolnych warstw jonosfery. To m.in. umożliwia na Ziemi system WERA. Kiedy przyjdzie czas, sprawdzi się także na Marsie.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Andrzej Kułak

Abstrakt

O tym, jak naukowcy współpracują z obywatelami i co to daje obu stronom, rozmawiamy z prof. Janem Marcinem Węsławskim z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jan Marcin Węsławski

Abstrakt

Wyjście ze Wspólnoty Wielkiej Brytanii, tak istotnego ogniwa systemu nauki na Starym Kontynencie, nie może nie mieć bardzo poważnych konsekwencji i nie może nie oddziaływać na pozostałe państwa Unii.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Paweł Rowiński

Abstrakt

Niewielki zespół w leśnej głuszy bada historię i teraźniejszość przyrody. I stara się zapewnić jej lepszą przyszłość.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jakub Ostałowski

Abstrakt

To, co da się pomyśleć, da się też – prędzej czy później – zrobić.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Włodzimierz Zawadzki

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji