Details

Title

Czy istnieje zjawisko lifestyle migration do Polski? O badaniuprzyczyn mobilności migrantów wewnątrzunijnych mieszkających w RP

Journal title

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Yearbook

2017

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Identifier

ISSN 0137-303X
×