Details

Title

Szacowanie głębokości położenia ognisk wstrząsów na podstawie wskaźnika energetycznego EWG

Journal title

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Yearbook

2017

Numer

Nr 101

Authors

Keywords

eksploatacja podziemna ; wstrząsy sejsmiczne ; lokalizacja ogniska wstrząsu

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

33-44

Publisher

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Date

2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 2080-0819
×