Details

Title

Obszary cenne przyrodniczo - szansa czy bariera dla rozwoju lokalnego gminy Sieraków / Naturally Valuable Areas - Chance or Barrier in the Local Development of Sieraków Commune

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Numer

No 167

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2016; No 167
×