Details

Title

Depopulacja wsi - szansa czy zagrożenie dla przestrzeni wiejskiej? / Rural Depopulation – Chance or Threat for Rural Space?

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Numer

No 167

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2016; No 167
×