Details

Title

Gospodarka odpadami w gminach powiatumyszkowskiego w świetle nowych uwarunkowań prawnych/<br />Municipal Waste Management in Communities of the District of Myszków inthe New Legal Conditions

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2014

Numer

No 253

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×