Details

Title

Pogłosy: Nad epistolografią w dawnej Rzeczypospolitej (Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. Tom V. Stulecia XVI–XIX. Nowa perspektywa historycznoliteracka oraz Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. Tom VI. Stulecia XVI–XIX. Nowa perspektywa historyczna i językowa, Kraków, Collegium Collumbinum, 2015)

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2016

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identifier

ISSN 0035-9602
×