Popular sciences

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk

Content

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk | 2017 | Nr 4 (52) 2017 Skrajności

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O zdanie w sprawie działań zmierzających do zwalczenia pojawu kornika w Puszczy Białowieskiej poprosiła specjalistów Polska Akademia Nauk. Czy ochrona tego lasu powinna polegać na ingerencji, czyli wycince i wywózce zarażonych drzew?

Go to article

Authors and Affiliations

Zbigniew Mirek
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O złowieszczej sile chorób, przykazaniach dla redaktorów naukowej prasy i patriotyzmie uczonych mówi prof. dr hab. Anetta Undas z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Go to article

Authors and Affiliations

Anetta Undas
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O odpadach, paliwach i stanie powietrza mówi prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska z Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN i Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego.

Go to article

Authors and Affiliations

Czesława Rosik-Dulewska
Keywords: muzyka
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O tym, jak dawniej postrzegano muzykę dawną, co dziś uznaje się za odkrycie i jak na tożsamość człowieka wpływają dźwięki, mówi dr. hab. Paweł Gancarczyk, profesor Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Go to article

Authors and Affiliations

Paweł Gancarczyk
Keywords: wszechświat
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Kartografia jest dziedziną nauki określającą zasady tworzenia map, a także zgłębiającą możliwości wykorzystania ich treści. Ta definicja – choć w tym wypadku nie dotyczy Ziemi – idealnie odwzorowuje pracę zespołu VIPERS, w którego skład wchodzą również polscy astronomowie.

Go to article

Authors and Affiliations

Katarzyna Małek
Małgorzata Siudek
Janusz Krywult
Agnieszka Pollo
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Nastał okres skrajnych stanów pogodowych. Tak twierdzą klimatolodzy i tego doświadczamy. Skrajności w przyrodzie są dla ludzi nieprzyjemne. Raczej. Za to te przenikające społeczeństwo wywołują konsekwencje rozległe.

Go to article

Authors and Affiliations

Paweł Kozłowski
ORCID: ORCID
Keywords: łasica
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O tym, dlaczego łasice miewają skrajnie różną wielkość, mówi dr Paulina Szafrańska z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.

Go to article

Authors and Affiliations

Paulina Szafrańska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Wypalenie zawodowe przybiera dziś formę swoistej epidemii – sugerują niektóre doniesienia naukowe. Dotyczy to szczególnie osób ratujących życie, czyli strażaków, policjantów czy lekarzy zabiegowych, ale także przedstawicieli innych tzw. zawodów społecznych, których podstawą jest bliska relacja z drugim człowiekiem. Zatem również psychoterapeutów.

Go to article

Authors and Affiliations

Marcin Rzeszutek
Katarzyna Schier
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Nie wszystko, co niebo nam przynosi, jest miłe. Obawiając się spadających na Ziemię komet czy meteorytów, pamiętajmy, że część tego, co przybywa do nas z kosmosu, może być źródłem wielkich odkryć.

Go to article

Authors and Affiliations

Wojciech A. Hellwing
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Bałtyk jest nietypowym słonawym morzem, jego fenomen wynika z równowagi zasolenia uzyskiwanej z dopływów wód słodkich i wlewów wód słonych z Morza Północnego. Stan ten nie jest jednak trwały. Od czego zależy?

Go to article

Authors and Affiliations

Daniel Rak
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Promieniowanie gamma najwyższych energii nie dociera do powierzchni Ziemi – zostaje zatrzymane w atmosferze. Ale właśnie atmosfera może stać się narzędziem umożliwiającym detekcje fotonów o energiach rzędu teraelektonowoltów. Dzięki wykorzystaniui nstrumentów rejestrujących promieniowanie Czerenkowa można prowadzić obserwacje źródeł emitujących wysokoenergetyczne fotony za pomocą ziemskich teleskopów.

Go to article

Authors and Affiliations

Alicja Wierzcholska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Symbolem ryb z okresu dewońskiego jest grupa ryb pancernych (plakodermów). Najnowsze badania przy użyciu skanera 3D przynoszą odpowiedź na intrygujące pytanie: co nas, ludzi, z nimi łączy.

Go to article

Authors and Affiliations

Piotr Szrek
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O obecności kobiet w nauce, tym, co mogłoby wspomóc ich kariery naukowe, oraz planach Akademii Młodych Uczonych mówią przewodnicząca AMU w IV kadencji dr Anna Ajduk z Uniwersytetu Warszawskiego oraz wiceprzewodniczące dr Nicole Dołowy- -Rybińska z Instytutu Slawistyki PAN, dr hab. Monika Kędra, prof. Instytutu Oceanologii PAN, i dr hab. inż. Monika Kwoka, prof. Politechniki Śląskiej.

Go to article

Authors and Affiliations

Anna Ajduk
Nicole Dołowy-Rybińska
Monika Kędra
Monika Kwoka
Keywords: lód
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Gdy spada temperatura, zmienia się stan skupienia wody. Rzeki, jeziora i morza skuwa lód, para wodna w atmosferze zamienia się w kryształki śniegu, a woda pod powierzchnią gruntu przyjmuje postać drobnych soczewek lub żył lodowych. W wysokich górach i w obszarach polarnych tworzą się lodowce i czapy lodowe. Wszystkie te duże i małe, widoczne i niewidoczne formy występowania wody w stałym stanie skupienia na kuli ziemskiej tworzą kriosferę.

Go to article

Authors and Affiliations

Jan Dzierżek
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Kiedy mówimy o grzybach, zazwyczaj przed oczami staje nam borowik albo muchomor. Tymczasem taksonomiczne królestwo grzybów jest znacznie większe i bardziej różnorodne – do dzisiaj opisano ponad 100 tysięcy gatunków, przy czym szacuje się, że w rzeczywistości może ich być nawet pięćdziesiąt razy więcej. Niektóre ukochały paliwo lotnicze.

Go to article

Authors and Affiliations

Julia Pawłowska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O kolorach posiłków, tajemnicy suszenia oraz przymusie dla producentów mówi dr Anna Michalska z Instytutu Rozrod Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

Go to article

Authors and Affiliations

Anna Michalska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Żeby dowiedzieć się, co w przeszłości wpływało na wahania poziomu mórz, trzeba pojechać w góry – Alpy albo Tatry. One bowiem w dawnych epokach geologicznych były dnem oceanu.

Go to article

Authors and Affiliations

Andrzej Grabowski
Jolanta Iwańczuk
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Jak coś tak bardzo daleko z prawej, to już do lewej mu bliżej, zwłaszcza tej, co tak bardzo z lewa.

Go to article

Authors and Affiliations

Jerzy Bralczyk

This page uses 'cookies'. Learn more