Popular sciences

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk

Content

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk | 2006 | Nr 4 (8) 2006 Bogactwo

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Czym właściwie jest planeta? Niegdyś, gdy znano zaledwie pięć takich widocznych gołym okiem ciał niebieskich, odpowiedź była prosta. Jednak niedawne odkrycia, zarówno w obrębie Układu Słonecznego, jak i planet pozasłonecznych sprawiają, że dziś trzeba ponownie rozważyć definicję tego terminu.
Go to article

Authors and Affiliations

Krzysztof Ziołkowski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Tylko niewielka mniejszość badanych Polaków wierzy, że świat społeczny, w którym żyją, jest prawomocny i sprawiedliwy. Zdecydowana większość z nich sądzi, że ludzie zamożni doszli do bogactwa w sposób nieuczciwy i kosztem tych, którym gorzej się wiedzie.
Go to article

Authors and Affiliations

Bogdan Wojciszke
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Przez tysiące lat bursztyn wytyczał szlaki handlowe, był ozdobą, lekiem, środkiem płatniczym i magicznym. Pożądany i cenny aż do dziś służy nie tylko do wyrobu ozdób, ale stanowi owocujące w sensacyjne odkrycia pole działania dla biologów i paleontologów.
Go to article

Authors and Affiliations

Wiesław Krzemiński
Krystyna Nykiel
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Cóż może być większym wyzwaniem dla nauki współczesnej, niż odkrycie jak powstało życie na Ziemi, i czy gdzieś jeszcze we Wszechświecie można znaleźć warunki odpowiednie dla jego powstania i rozwoju.
Go to article

Authors and Affiliations

Ewa Szuszkiewicz
Franco Ferrari
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Jedną z możliwości ograniczenia ilości uwalnianego do atmosfery dwutlenku węgla, w celu stabilizacji jego zawartości w atmosferze, jest wychwyt, a następnie składowanie tego gazu w formacjach geologicznych lub w oceanach.
Go to article

Authors and Affiliations

Krzysztof Warmuziński
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Odpowiedzialną pracę kopiowania materiału genetycznego wykonują białka zwane polimerazami DNA. Tylko wielkie bogactwo typów polimeraz zapewnia niezwykłą precyzję i tempo tego fundamentalnego dla życia komórki procesu.
Go to article

Authors and Affiliations

Wojciech Kuban
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Po odkryciu ogromnych złóż ropy naftowej pod Morzem Północnym, Norwegia niemal z dnia na dzień z kraju biednego stała się krajem bardzo bogatym. To pokazuje, że o zamożności państw wciąż często decyduje, co mają one w swojej ziemi.
Go to article

Authors and Affiliations

Krzysztof Galos
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Starożytni fałszerze kopiowali nie tylko monety o wysokich nominałach, wykonane ze złota i srebra, ale również monety brązowe o niewielkiej wartości, i to na szeroka skalę. Jak wytwarzano takie imitacje w Egipcie w okresie późnorzymskim i cz.y fałszerstwa te uchodziły na sucho?
Go to article

Authors and Affiliations

Barbara Lichocka
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Olbrzymia różnorodność wykorzystywanych od tysiącleci bakterii fermentacji mlekowej pozwala wyznaczyć im nową rolę w zaawansowanym świecie. O ich wartości decydować będą nie tylko cenne właściwości probiotyczne, ale możliwe zastosowanie w biotechnologii, medycynie i farmacji.
Go to article

Authors and Affiliations

Jacek Bardowski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Organizacje społeczne jakie powstawały na początku ubiegłego wieku, wniosły wielki wkład w ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego w okresie, gdy Polska znajdowała się pod zaborami. Jedna z takich organizacji - ,,Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości" - zgromadziło ogromną kolekcję zdjęć zabytków. W 100. lecie powstania Towarzystwa, PAN zainicjowała projekt digitalizacji tej kolekcji.
Go to article

Authors and Affiliations

Piotr Jamski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Tak jak samoloty i pieniądze, granice państw to twory człowieka: nie są naturalne i stać się mogą jedną z ważnych przeszkód w ochronie bezcennych kompleksów dzikiej przyrody.
Go to article

Authors and Affiliations

Alicja Breymeyer
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Wyrafinowane modyfikacje genetyczne zmieniają groźne dotąd komórki Salmonella w skarb współczesnej biologii molekularnej - szczepionkę nowej generacji skierowaną przeciwko różnym gatunkom bakterii.
Go to article

Authors and Affiliations

Renata Godlewska
Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Instytut Maszyn Przepływowych został powołany w 1956 roku do prowadzenia badań naukowych w dziedzinie podstaw działania, projektowania, budowy i rozwoju maszyn i urządzeń służących do konwersji energii w przepływach oraz do prowadzenia związanych z tą dziedziną działań edukacyjnych i wdrożeniowych.
Go to article

Authors and Affiliations

Jarosław Mikielewicz
Jan Kiciński

This page uses 'cookies'. Learn more