Popular sciences

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk

Content

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk | 2010 | Nr 4 (24) 2010 Przypadek

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Śniatyń (dawniej Śniatyn) to niewielkie miasteczko na Ukrainie Zachodniej, położone na Pokuciu, na styku Galicji Wschodniej i Bukowiny. Przed wojną zamieszkiwała je społeczność wielokulturowa: Ukraińcy, Żydzi, Polacy, Niemcy i Ormianie.
Go to article

Authors and Affiliations

Olga Linkiewicz
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Od czego tak naprawdę należałoby rozpocząć Księgę Genesis? Trudno sprzeczać się o priorytet nieba w dziele stworzenia, ale jak powstała Ziemia?
Go to article

Authors and Affiliations

Jacek Krełowski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Badania socjologiczne kojarzą się z sondażami. Badacze zadają pytania setkom osób stanowiących losowo dobraną próbę, aby potem na podstawie analiz statystycznych odpowiedzi stworzyć zbiorowy ,,portret" społeczeństwa. Czy można się czegoś o nim dowiedzieć, posługując się metodami eksperymentu laboratoryjnego?
Go to article

Authors and Affiliations

Zbigniew Karpiński
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Płonące hałdy pogórnicze to istne kopalnie ciekawych skał i rzadkich minerałów. Znajdujemy tam nie tylko imitacje bazaltów, ale także skał metamorficznych czy nawet meteorytów. Czy to przypadek, że warunki panujące wewnątrz płonących hałd są zbliżone do tych panujących we wnętrzu wulkanu?
Go to article

Authors and Affiliations

Łukasz Kruszewski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Nasze komórki są owocem przypadkowego spotkania organizmów z odległych od siebie linii ewolucyjnych - bakterii i archeonów.
Go to article

Authors and Affiliations

Paweł Golik
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Oko ludzkie nie jest w stanie rejestrować promieniowania spoza zakresu widzialnego, w którym większość swojej energii emituje Słońce. Aby poznać procesy zachodzące w otaczającym nas świecie zarówno w skali mikro, jak i w skali makro, musimy sięgnąć do innych zakresów promieniowania elektromagnetycznego.
Go to article

Authors and Affiliations

Ryszard Szczerba
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Historia nauki pełna jest przypadkowych, a równocześnie przełomowych w dziejach ludzkości odkryć. Wynalezienie metody Czochralskiego jest jednym z nich.
Go to article

Authors and Affiliations

Adam Mazurkiewicz
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Jeśli chcemy ocalić z wieku XX coś więcej niż tylko obraz totalnej katastrofy, to jego archiwa powinniśmy traktować również jako zbiór snów, projektów, utopii.
Go to article

Authors and Affiliations

Paweł Mościcki
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Wrodzona niedokrwistość może być spowodowana różnymi czynnikami genetycznymi. Leczenie zależy od prawidłowej diagnozy, a genetyka krwi pozwala ją postawić.
Go to article

Authors and Affiliations

Beata Burzyńska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Historycy sztuki, szczególnie na terenie Europy Środkowej, starają się opisać charakter wyrobów materialnych na podstawie przypadkowo zachowanych artefaktów, w większości w zmienionym kontekście, nie zawsze zachowanym stanie oryginalnym oraz nieopatrzonych komentarzem auto.
Go to article

Authors and Affiliations

Piotr Jamski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Teatralizacja życia - koncepcja stworzona na początku XX wieku przez Nikołaja Jewrieinowa, rosyjskiego teoretyka i praktyka teatru - stała się jednym z podstawowych narzędzi, którymi posługują się artyści, od Witolda Gombrowicza po Katarzynę Kozyrę.
Go to article

Authors and Affiliations

Julia Holewińska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Jesień 2010 roku to ważny moment w dziejach popularyzacji nauki w Polsce. To wtedy oficjalnie otwarto w Warszawie Centrum Nauki ,,Kopernik".
Go to article

Authors and Affiliations

Patrycja Dołowy
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Z prowadzonych w ostatnich latach studiów nad dziełem Jana Heweliusza wyłania się powoli nowy obraz jego wpływu na naukę i kulturę naukową Europy drugiej połowy XVII wieku.
Go to article

Authors and Affiliations

Jarosław Włodarczyk

This page uses 'cookies'. Learn more