Popularnonaukowe

ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk

Zawartość

ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk | 2019 | Nr 1 (6) 2019 Zmiany Klimatu Wyd. Spec. |

Abstrakt

The Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences (Bull.Pol. Ac.: Tech.) is published bimonthly by the Division IV Engineering Sciences of the Polish Academy of Sciences, since the beginning of the existence of the PAS in 1952. The journal is peer‐reviewed and is published both in printed and electronic form. It is established for the publication of original high quality papers from multidisciplinary Engineering sciences with the following topics preferred: Artificial and Computational Intelligence, Biomedical Engineering and Biotechnology, Civil Engineering, Control, Informatics and Robotics, Electronics, Telecommunication and Optoelectronics, Mechanical and Aeronautical Engineering, Thermodynamics, Material Science and Nanotechnology, Power Systems and Power Electronics.

Journal Metrics: JCR Impact Factor 2018: 1.361, 5 Year Impact Factor: 1.323, SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.319, Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 1.005, CiteScore 2017: 1.27, The Polish Ministry of Science and Higher Education 2017: 25 points.

Abbreviations/Acronym: Journal citation: Bull. Pol. Ac.: Tech., ISO: Bull. Pol. Acad. Sci.-Tech. Sci., JCR Abbrev: B POL ACAD SCI-TECH Acronym in the Editorial System: BPASTS.

Przejdź do artykułu

Abstrakt

Deklaracja przyjęta przez wspólne sympozjum dotyczące zmian klimatu „Safeguarding Our Climate, Advancing Our Society” („Troska o klimat, pomyślna przyszłość społeczeństw”) 10 grudnia 2018 podczas szczytu COP24.

Przejdź do artykułu

Abstrakt

Prof. Mario Molina, laureat Nagrody Nobla, mówi o sukcesach w zwróceniu uwagi naukowców, opinii publicznej, producentów przemysłowych oraz polityków na destrukcyjny wpływ chlorofluorowęglowodorów na atmosferę oraz o tym, co takie doświadczenia mogą oznaczać dla obecnej walki ze zmianami klimatu.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Mario Molina

Abstrakt

O tym, dlaczego ograniczenie mięsa w diecie wszystkim wyjdzie na zdrowie, jak fatalne w skutkach są inwazje biologiczne i co możemy zrobić, żeby chronić żyrafy, mówi dr Franck Courchamp z francuskiego Krajowego Centrum Badań Naukowych.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Frank Courchamp

Abstrakt

Przestawienie gospodarki na tor zerowych emisji gazów cieplarnianych to model wzrostu gospodarczego włączającego całe społeczeństwo charakterystyczny dla XXI w. Dokona się to dzięki spójnym, skutecznym działaniom politycznym, przy założeniu, że zrównoważony rozwój, włączający wzrost gospodarczy oraz działania na rzecz klimatu są ze sobą powiązane i sprzyjają sobie nawzajem.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Nicholas Stern
Słowa kluczowe: zmiany klimatu

Abstrakt

The Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences (Bull.Pol. Ac.: Tech.) is published bimonthly by the Division IV Engineering Sciences of the Polish Academy of Sciences, since the beginning of the existence of the PAS in 1952. The journal is peer‐reviewed and is published both in printed and electronic form. It is established for the publication of original high quality papers from multidisciplinary Engineering sciences with the following topics preferred: Artificial and Computational Intelligence, Biomedical Engineering and Biotechnology, Civil Engineering, Control, Informatics and Robotics, Electronics, Telecommunication and Optoelectronics, Mechanical and Aeronautical Engineering, Thermodynamics, Material Science and Nanotechnology, Power Systems and Power Electronics.

Journal Metrics: JCR Impact Factor 2018: 1.361, 5 Year Impact Factor: 1.323, SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.319, Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 1.005, CiteScore 2017: 1.27, The Polish Ministry of Science and Higher Education 2017: 25 points.

Abbreviations/Acronym: Journal citation: Bull. Pol. Ac.: Tech., ISO: Bull. Pol. Acad. Sci.-Tech. Sci., JCR Abbrev: B POL ACAD SCI-TECH Acronym in the Editorial System: BPASTS.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Valérie Delmotte-Masson

Abstrakt

Jakość powietrza i zmiany klimatu – dwa najważniejsze kryzysy, przed którymi staje nasze społeczeństwo – nadal traktowane bywają jako osobne problemy wymagające różnych podejść badawczych i politycznych. Należy je jednak traktować jako dwie strony tego samego medalu. Dlatego konieczne jest szukanie obopólnie korzystnych rozwiązań typu „win-win”.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Maria Cristina Facchini

Abstrakt

Prof. Tandong Yao i prof. Fahu Chen opowiadają o rosnącym zrozumieniu wpływu zmian klimatycznych na obszarze wokół tzw. Trzeciego Bieguna Ziemi, omawiając strategie adaptacji klimatycznej i inicjatywy badawcze skupione na tym obszarze.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Tandong Yao
Fahu Chen
Słowa kluczowe: zmiany klimatu

Abstrakt

Lodowce Arktyki szybko reagują na warunki klimatyczne, dlatego odgrywają szczególną rolę jako wskaźniki ocieplania klimatu. Wieloletnie ich badania są kluczem do zrozumienia przyszłych globalnych zmian środowiska.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Jacek Jania
Słowa kluczowe: zmiany klimatu

Abstrakt

O tym, jak negatywnie zmiany klimatu mogą wpłynąć na życie każdego z nas i co możemy zrobić, żeby się ratować, mówi prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Zbigniew Kundzewicz

Abstrakt

O tym, jak skutki zmian klimatu będą wyglądały w Polsce i co możemy o nich wyczytać z zachowania rzek, mówi prof. dr hab. Paweł Rowiński z Instytutu Geofizyki PAN, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Paweł Rowiński

Abstrakt

Globalne ocieplenie nie jest mitem. Są na to niezbite naukowe dowody. Jeśli ludzkość je zignoruje, czeka ją katastrofa.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Szymon Malinowski

Abstrakt

Hans Joachim Schellnhuber, pionier badań w zakresie zmian klimatu, mówi o roli przyzwoitości w walce ze zmianami klimatu i wyjaśnia, dlaczego doskonałość naukowa w dziedzinie klimatologii wymaga wolności i zaufania.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Hans Joachim Schellnhuber

Abstrakt

Żadna reakcja na kryzys ekologiczny nie będzie skuteczna, o ile nie połączą sił we współpracy wszyscy ludzie dobrej woli.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

John Chryssavgis

Abstrakt

W 1979 r. Jan Paweł II spędził w Polsce, swoim ojczystym kraju, zaledwie dziewięć dni. Jednak ta historyczna pielgrzymka spowodowała „duchową rewolucję”, która z kolei przyczyniła się do pokojowego upadku autorytarnego reżimu w Polsce – a ostatecznie do rozpadu Związku Radzieckiego. Czy przywódcy Kościołów chrześcijańskich mogliby dziś zainicjować podobną rewolucję duchową, aby przeciwdziałać spowodowanym przez człowieka zmianom klimatycznym?

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Ottmar Edenhofer
Juliana Gärtner

Abstrakt

The Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences (Bull.Pol. Ac.: Tech.) is published bimonthly by the Division IV Engineering Sciences of the Polish Academy of Sciences, since the beginning of the existence of the PAS in 1952. The journal is peer‐reviewed and is published both in printed and electronic form. It is established for the publication of original high quality papers from multidisciplinary Engineering sciences with the following topics preferred: Artificial and Computational Intelligence, Biomedical Engineering and Biotechnology, Civil Engineering, Control, Informatics and Robotics, Electronics, Telecommunication and Optoelectronics, Mechanical and Aeronautical Engineering, Thermodynamics, Material Science and Nanotechnology, Power Systems and Power Electronics.

Journal Metrics: JCR Impact Factor 2018: 1.361, 5 Year Impact Factor: 1.323, SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.319, Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 1.005, CiteScore 2017: 1.27, The Polish Ministry of Science and Higher Education 2017: 25 points.

Abbreviations/Acronym: Journal citation: Bull. Pol. Ac.: Tech., ISO: Bull. Pol. Acad. Sci.-Tech. Sci., JCR Abbrev: B POL ACAD SCI-TECH Acronym in the Editorial System: BPASTS.

Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji