Popular sciences

ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk

Content

ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk | 2016 | Nr 2 (46) 2016 Emocje |

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O tym, ile osób choruje na cukrzycę, metodach zbierania danych na temat tej choroby i jej przyczynach, mówią dr hab. med. Tomasz Zdrojewski, przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, i dr med. Roman Topór-Mądry z Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, współautorzy pierwszego „Raportu na temat cukrzycy w Polsce”.
Go to article

Authors and Affiliations

Tomasz Zdrojewski
Roman Topór-Mądry
Krzysztof Strojek
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

To, jak Polacy postrzegają osoby niepełnosprawne, w ciągu 20 lat zmieniło się na lepsze. Trudno jednak powiedzieć, że wyzbyliśmy się uprzedzeń i lęków oraz przestaliśmy ulegać stereotypom.
Go to article

Authors and Affiliations

Antonina Ostrowska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O historii i współczesności polskiego nacjonalizmu mówi dr Mikołaj Kunicki, naukowiec z Uniwersytetu Oksfordzkiego, badacz dwudziestowiecznej historii Europy Środkowo-Wschodniej.
Go to article

Authors and Affiliations

Michał Kunicki
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Każdej najwyższej sprawie ducha odpowiada jakiś klawisz ciała. Zofia Nałkowska, Hrabia Emil
Go to article

Authors and Affiliations

Grażyna Borkowska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

By we współczesnym świecie zachować tożsamość kulturową, trzeba wiedzieć, co ją ukształtowało – mówi prof. dr hab. Marek Figlerowicz z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, który prowadzi projekt „Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych”.
Go to article

Authors and Affiliations

Marek Figlerowicz
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Przekonanie o tym, że hejt w Internecie jest dopuszczalnym środkiem komunikacji, może mieć dla nas katastrofalne konsekwencje. Staniemy się społeczeństwem wrogim, pozbawionym empatii i zwykłej uprzejmości.
Go to article

Authors and Affiliations

Jakub Kuś
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Empatia to jedna z cech, która czyni nas ludźmi. Ale w poszukiwaniu źródeł jej zaburzeń wielu odpowiedzi mogą udzielić zwierzęta.
Go to article

Authors and Affiliations

Ksenia Meyza
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O tym, skąd się biorą emocje i czy kłopotliwe dla organizmu są tylko te złe, mówi dr Magdalena Markowska z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Go to article

Authors and Affiliations

Magdalena Markowska
Keywords: gaz łupkowy
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Wydobycie gazu łupkowego rozpatruje się głównie w kategoriach przemysłowych i ekonomicznych. Ale można na tę kwestię spojrzeć także naukowo. W jakim celu?
Go to article

Authors and Affiliations

Marek Jarosiński
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O emocjonalnych wyzwaniach, jakie wiążą się z zawodem naukowca, mówi dr hab. Roman Cieślak, psycholog, profesor Uniwersytetu SWPS.
Go to article

Authors and Affiliations

Roman Cieślak
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Dlaczego człowiek może odczytać sens przekazywanych mu komunikatów w różny sposób? Wiele zależy od tego, czy jest właśnie w dobrym, czy złym nastroju.
Go to article

Authors and Affiliations

Agnieszka Piskorska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O tym, czym są neutrina, oraz o eksperymencie Super-Kamiokande i udziale w nim Polaków rozmawiamy z prof. dr hab. Ewą Rondio z Narodowego Centrum Badań Jądrowych.
Go to article

Authors and Affiliations

Ewa Rondio
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Na Antarktydzie znajdują się liczne, stosunkowo młode, bo kenozoiczne wulkany. Jedna z hipotez mówi, że ich aktywność była przyczyną zlodowacenia Antarktyki.
Go to article

Authors and Affiliations

Jerzy Nawrocki
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O tym, czym jest intuicja, w jaki sposób działa i jakie bodźce pomagają w jej wykorzystaniu, mówi mgr Małgorzata Godlewska z Uniwersytetu SWPS.
Go to article

Authors and Affiliations

Małgorzata Godlewska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O swojej drodze do medycyny, poszukiwaniu nowych metod leczenia epilepsji i tym, jaki związek z lekami mają maszty telefonii komórkowej, mówi prof. dr hab. Stanisław Jerzy Czuczwar, farmakolog doświadczalny, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk.
Go to article

Authors and Affiliations

Stanisław Jerzy Czuczwar
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Mapowanie globalnej aktywność burzowej w skalach czasowych od minut aż do wielu lat, co odgrywa ważną rolę w pomiarach i prognozowaniu efektu cieplarnianego. Weryfikacja modeli wpływu różnych form aktywności Słońca na stan dolnych warstw jonosfery. To m.in. umożliwia na Ziemi system WERA. Kiedy przyjdzie czas, sprawdzi się także na Marsie.
Go to article

Authors and Affiliations

Andrzej Kułak
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O tym, jak naukowcy współpracują z obywatelami i co to daje obu stronom, rozmawiamy z prof. Janem Marcinem Węsławskim z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie.
Go to article

Authors and Affiliations

Jan Marcin Węsławski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Wyjście ze Wspólnoty Wielkiej Brytanii, tak istotnego ogniwa systemu nauki na Starym Kontynencie, nie może nie mieć bardzo poważnych konsekwencji i nie może nie oddziaływać na pozostałe państwa Unii.
Go to article

Authors and Affiliations

Paweł Rowiński
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Niewielki zespół w leśnej głuszy bada historię i teraźniejszość przyrody. I stara się zapewnić jej lepszą przyszłość.
Go to article

Authors and Affiliations

Jakub Ostałowski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

To, co da się pomyśleć, da się też – prędzej czy później – zrobić.
Go to article

Authors and Affiliations

Włodzimierz Zawadzki

This page uses 'cookies'. Learn more