Popularnonaukowe

ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk

Zawartość

ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk | 2019 | Nr 3-4 (59-60) Las |

Abstrakt

The Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences (Bull.Pol. Ac.: Tech.) is published bimonthly by the Division IV Engineering Sciences of the Polish Academy of Sciences, since the beginning of the existence of the PAS in 1952. The journal is peer‐reviewed and is published both in printed and electronic form. It is established for the publication of original high quality papers from multidisciplinary Engineering sciences with the following topics preferred: Artificial and Computational Intelligence, Biomedical Engineering and Biotechnology, Civil Engineering, Control, Informatics and Robotics, Electronics, Telecommunication and Optoelectronics, Mechanical and Aeronautical Engineering, Thermodynamics, Material Science and Nanotechnology, Power Systems and Power Electronics.

Journal Metrics: JCR Impact Factor 2018: 1.361, 5 Year Impact Factor: 1.323, SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.319, Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 1.005, CiteScore 2017: 1.27, The Polish Ministry of Science and Higher Education 2017: 25 points.

Abbreviations/Acronym: Journal citation: Bull. Pol. Ac.: Tech., ISO: Bull. Pol. Acad. Sci.-Tech. Sci., JCR Abbrev: B POL ACAD SCI-TECH Acronym in the Editorial System: BPASTS.

Przejdź do artykułu

Abstrakt

The Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences (Bull.Pol. Ac.: Tech.) is published bimonthly by the Division IV Engineering Sciences of the Polish Academy of Sciences, since the beginning of the existence of the PAS in 1952. The journal is peer‐reviewed and is published both in printed and electronic form. It is established for the publication of original high quality papers from multidisciplinary Engineering sciences with the following topics preferred: Artificial and Computational Intelligence, Biomedical Engineering and Biotechnology, Civil Engineering, Control, Informatics and Robotics, Electronics, Telecommunication and Optoelectronics, Mechanical and Aeronautical Engineering, Thermodynamics, Material Science and Nanotechnology, Power Systems and Power Electronics.

Journal Metrics: JCR Impact Factor 2018: 1.361, 5 Year Impact Factor: 1.323, SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.319, Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 1.005, CiteScore 2017: 1.27, The Polish Ministry of Science and Higher Education 2017: 25 points.

Abbreviations/Acronym: Journal citation: Bull. Pol. Ac.: Tech., ISO: Bull. Pol. Acad. Sci.-Tech. Sci., JCR Abbrev: B POL ACAD SCI-TECH Acronym in the Editorial System: BPASTS.

Przejdź do artykułu

Abstrakt

Lasy są dynamicznym tworem przyrody (i człowieka). Odpowiedzialność za nie spoczywa na całym społeczeństwie.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Andrzej M. Jagodziński

Abstrakt

Rola nasion jest kluczowa w procesach produkcji i rozwoju drzew. To od nich zależy przyszłość lasów. Jaki wpływ na cykl życiowy nasion mają zmiany klimatu? Czy drzewa, które z nich wyrosną, przetrwają i adaptują się do nowego środowiska?

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Mikołaj Wawrzyniak
Ewelina Ratajczak
Ewa Kalemba
Paweł Chmielarz

Abstrakt

Polska rocznie emituje do atmosfery więcej CO2, niż mogłyby pochłonąć lasy pokrywające cały kraj.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Paweł Kojs
Romuald Zabielski

Abstrakt

Jednym z większych wyzwań, przed jakimi stoi polskie leśnictwo, jest opracowanie nowych strategii hodowli lasów w obliczu postępujących zmian klimatu.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Andrzej Lewandowski
Daniel J. Chmura
Błażej Wójkiewicz
Weronika B. Żukowska

Abstrakt

Stanowią namiastkę lasów na terenach rolniczych. Jakie pełnią funkcje w kontekście zmian klimatu i jaki jest ich stan ochrony?

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Krzysztof Kujawa
Anna Kujawa
Maria Oleszczuk
Dariusz Sobczyk

Abstrakt

Jako gatunki obce są zdolne do szybkiej kolonizacji nowych obszarów, mogą powodować szkody w środowisku i gospodarce. Które z nich stanowią największe zagrożenie dla funkcjonowania ekosystemów leśnych? Jak zmiany klimatyczne wpłyną na tempo inwazji biologicznych?

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Marcin K. Dyderski
Łukasz Dylewski

Abstrakt

Co się dzieje w świecie grzybów, gdy wśród nich pojawia się obcy, przybysz z innego świata? Co może przynieść obecność „grzybowego najeźdźcy”, który rości sobie prawo do przestrzeni życiowej i zasobów?

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Marcin Pietras

Abstrakt

O tym, jak prognozowane wzrosty koncentracji CO2 i temperatury wpłyną na symbiotyczne grzyby ektomykoryzowe, dominujące w ekosystemach leśnych półkuli północnej.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Maria Rudawska
Tomasz Leski

Abstrakt

O zależnościach między różnymi elementami ekosystemu leśnego, a także o wzajemnym szacunku potrzebnym w relacji człowieka z wilkiem, opowiada prof. Dries Kuijper z Instytutu Biologii Ssaków PAN.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Dries Kuijper

Abstrakt

The Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences (Bull.Pol. Ac.: Tech.) is published bimonthly by the Division IV Engineering Sciences of the Polish Academy of Sciences, since the beginning of the existence of the PAS in 1952. The journal is peer‐reviewed and is published both in printed and electronic form. It is established for the publication of original high quality papers from multidisciplinary Engineering sciences with the following topics preferred: Artificial and Computational Intelligence, Biomedical Engineering and Biotechnology, Civil Engineering, Control, Informatics and Robotics, Electronics, Telecommunication and Optoelectronics, Mechanical and Aeronautical Engineering, Thermodynamics, Material Science and Nanotechnology, Power Systems and Power Electronics.

Journal Metrics: JCR Impact Factor 2018: 1.361, 5 Year Impact Factor: 1.323, SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.319, Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 1.005, CiteScore 2017: 1.27, The Polish Ministry of Science and Higher Education 2017: 25 points.

Abbreviations/Acronym: Journal citation: Bull. Pol. Ac.: Tech., ISO: Bull. Pol. Acad. Sci.-Tech. Sci., JCR Abbrev: B POL ACAD SCI-TECH Acronym in the Editorial System: BPASTS.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Katarzyna Rawlik
Andrzej M. Jagodziński

Abstrakt

Na czym polega proces rozkładu ściółki leśnej i jakie jest jego znaczenie dla ekosystemów leśnych? Czy w nadchodzącej przyszłości ciągle aktualne będzie stare powiedzenie: „Nie było nas, był las, nie będzie nas, będzie las”?

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Paweł Horodecki
Andrzej M. Jagodziński

Abstrakt

Historia, zagrożenia, badania i perspektywy, czyli co wiemy o kasztanowcu.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Marian J. Giertych
Radosław Jagiełło

Abstrakt

Podszyt jest kluczowy dla utrzymania wilgotności, żyzności gleby i stabilności drzewostanu w ekosystemie leśnym. Na czym polegają interakcje między podszytem a owadami roślinożernymi i jak one się zmienią wraz ze zmianami klimatu?

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Piotr Karolewski
Adrian Łukowski

Abstrakt

O naturalnych skarbach Biebrzy, ale i trudach związanych z ich ochroną opowiada dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Andrzej Grygoruk.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Andrzej Grygoruk
Justyna Orłowska

Abstrakt

Ze szczątków jurajskich roślin wydobytych z rdzeni wiertniczych można wyczytać wiele informacji dotyczących środowiska, klimatu oraz dynamiki zmian, jakie następowały w tamtym czasie.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Maria Barbacka
Jadwiga Ziaja

Abstrakt

Jak pogłębić swoją relację z przyrodą podczas następnego spaceru do lasu, a także o tym, czym jest ekohipokryzja, opowiada prof. Dariusz J. Gwiazdowicz.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Dariusz J. Gwiazdowicz

Abstrakt

Wiek skamieniałości roślin odkrytych w Górach Świętokrzyskich określa się na 444 mln lat, co zmienia nasz dotychczasowy pogląd o ich ewolucji, a przede wszystkim dowodzi, że pojawiły się one na lądzie znacznie wcześniej, niż sądzono.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Wiesław Trela
Zbigniew Szczepanik
Paweł Filipiak
Mariusz Salamon
Przemysław Gorzelak

Abstrakt

W ostatnich kilkudziesięciu latach doszło do zachwiania równowagi pomiędzy procesami cyklu obiegu azotu w środowisku. Co to oznacza dla lasów, ziemi i atmosfery?

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Emilia Pers-Kamczyc

Abstrakt

Badania słojów drzew są z powodzeniem prowadzone od XVIII w. Obecnie dostarczają informacji dotyczących zmian klimatycznych, szczególne zmian wilgotności i temperatury, jakie miały miejsce w ostatnim tysiącleciu.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Magdalena Opała-Owczarek

Abstrakt

Aktualnym wyzwaniem dla leśników jest znalezienie sposobów na przebudowę polskich lasów, by dostosować ich skład gatunkowy do zmieniających się warunków siedliskowych.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Łukasz Tomaś
Andrzej M. Jagodziński

Abstrakt

The Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences (Bull.Pol. Ac.: Tech.) is published bimonthly by the Division IV Engineering Sciences of the Polish Academy of Sciences, since the beginning of the existence of the PAS in 1952. The journal is peer‐reviewed and is published both in printed and electronic form. It is established for the publication of original high quality papers from multidisciplinary Engineering sciences with the following topics preferred: Artificial and Computational Intelligence, Biomedical Engineering and Biotechnology, Civil Engineering, Control, Informatics and Robotics, Electronics, Telecommunication and Optoelectronics, Mechanical and Aeronautical Engineering, Thermodynamics, Material Science and Nanotechnology, Power Systems and Power Electronics.

Journal Metrics: JCR Impact Factor 2018: 1.361, 5 Year Impact Factor: 1.323, SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.319, Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 1.005, CiteScore 2017: 1.27, The Polish Ministry of Science and Higher Education 2017: 25 points.

Abbreviations/Acronym: Journal citation: Bull. Pol. Ac.: Tech., ISO: Bull. Pol. Acad. Sci.-Tech. Sci., JCR Abbrev: B POL ACAD SCI-TECH Acronym in the Editorial System: BPASTS.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Katarzyna Kasia

Abstrakt

Koniki polskie są jedyną rodzimą i pierwotną rasą koni wywodzącą się bezpośrednio od dzikich tarpanów. Nadal są zagrożone wyginięciem. W Stacji Badawczej PAN w Popielnie prowadzone są badania nad ich hodowlą w celu zachowania rasy.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Mamadou Bah

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji