Popular sciences

ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk

Content

ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk | 2019 | Nr 3-4 (59-60) Las |

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Lasy są dynamicznym tworem przyrody (i człowieka). Odpowiedzialność za nie spoczywa na całym społeczeństwie.
Go to article

Authors and Affiliations

Andrzej M. Jagodziński
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Rola nasion jest kluczowa w procesach produkcji i rozwoju drzew. To od nich zależy przyszłość lasów. Jaki wpływ na cykl życiowy nasion mają zmiany klimatu? Czy drzewa, które z nich wyrosną, przetrwają i adaptują się do nowego środowiska?
Go to article

Authors and Affiliations

Mikołaj Wawrzyniak
Ewelina Ratajczak
Ewa Kalemba
Paweł Chmielarz
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Polska rocznie emituje do atmosfery więcej CO2, niż mogłyby pochłonąć lasy pokrywające cały kraj.
Go to article

Authors and Affiliations

Paweł Kojs
Romuald Zabielski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Jednym z większych wyzwań, przed jakimi stoi polskie leśnictwo, jest opracowanie nowych strategii hodowli lasów w obliczu postępujących zmian klimatu.
Go to article

Authors and Affiliations

Andrzej Lewandowski
Daniel J. Chmura
Błażej Wójkiewicz
Weronika B. Żukowska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Stanowią namiastkę lasów na terenach rolniczych. Jakie pełnią funkcje w kontekście zmian klimatu i jaki jest ich stan ochrony?
Go to article

Authors and Affiliations

Krzysztof Kujawa
Anna Kujawa
Maria Oleszczuk
Dariusz Sobczyk
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Jako gatunki obce są zdolne do szybkiej kolonizacji nowych obszarów, mogą powodować szkody w środowisku i gospodarce. Które z nich stanowią największe zagrożenie dla funkcjonowania ekosystemów leśnych? Jak zmiany klimatyczne wpłyną na tempo inwazji biologicznych?
Go to article

Authors and Affiliations

Marcin K. Dyderski
Łukasz Dylewski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Co się dzieje w świecie grzybów, gdy wśród nich pojawia się obcy, przybysz z innego świata? Co może przynieść obecność „grzybowego najeźdźcy”, który rości sobie prawo do przestrzeni życiowej i zasobów?
Go to article

Authors and Affiliations

Marcin Pietras
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O tym, jak prognozowane wzrosty koncentracji CO2 i temperatury wpłyną na symbiotyczne grzyby ektomykoryzowe, dominujące w ekosystemach leśnych półkuli północnej.
Go to article

Authors and Affiliations

Maria Rudawska
Tomasz Leski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O zależnościach między różnymi elementami ekosystemu leśnego, a także o wzajemnym szacunku potrzebnym w relacji człowieka z wilkiem, opowiada prof. Dries Kuijper z Instytutu Biologii Ssaków PAN.
Go to article

Authors and Affiliations

Dries Kuijper
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Na czym polega proces rozkładu ściółki leśnej i jakie jest jego znaczenie dla ekosystemów leśnych? Czy w nadchodzącej przyszłości ciągle aktualne będzie stare powiedzenie: „Nie było nas, był las, nie będzie nas, będzie las”?
Go to article

Authors and Affiliations

Paweł Horodecki
Andrzej M. Jagodziński
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Historia, zagrożenia, badania i perspektywy, czyli co wiemy o kasztanowcu.
Go to article

Authors and Affiliations

Marian J. Giertych
Radosław Jagiełło
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Podszyt jest kluczowy dla utrzymania wilgotności, żyzności gleby i stabilności drzewostanu w ekosystemie leśnym. Na czym polegają interakcje między podszytem a owadami roślinożernymi i jak one się zmienią wraz ze zmianami klimatu?
Go to article

Authors and Affiliations

Piotr Karolewski
Adrian Łukowski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O naturalnych skarbach Biebrzy, ale i trudach związanych z ich ochroną opowiada dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Andrzej Grygoruk.
Go to article

Authors and Affiliations

Andrzej Grygoruk
Justyna Orłowska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Ze szczątków jurajskich roślin wydobytych z rdzeni wiertniczych można wyczytać wiele informacji dotyczących środowiska, klimatu oraz dynamiki zmian, jakie następowały w tamtym czasie.
Go to article

Authors and Affiliations

Maria Barbacka
Jadwiga Ziaja
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Jak pogłębić swoją relację z przyrodą podczas następnego spaceru do lasu, a także o tym, czym jest ekohipokryzja, opowiada prof. Dariusz J. Gwiazdowicz.
Go to article

Authors and Affiliations

Dariusz J. Gwiazdowicz
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Wiek skamieniałości roślin odkrytych w Górach Świętokrzyskich określa się na 444 mln lat, co zmienia nasz dotychczasowy pogląd o ich ewolucji, a przede wszystkim dowodzi, że pojawiły się one na lądzie znacznie wcześniej, niż sądzono.
Go to article

Authors and Affiliations

Wiesław Trela
Zbigniew Szczepanik
Paweł Filipiak
Mariusz Salamon
Przemysław Gorzelak
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W ostatnich kilkudziesięciu latach doszło do zachwiania równowagi pomiędzy procesami cyklu obiegu azotu w środowisku. Co to oznacza dla lasów, ziemi i atmosfery?
Go to article

Authors and Affiliations

Emilia Pers-Kamczyc
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Badania słojów drzew są z powodzeniem prowadzone od XVIII w. Obecnie dostarczają informacji dotyczących zmian klimatycznych, szczególne zmian wilgotności i temperatury, jakie miały miejsce w ostatnim tysiącleciu.
Go to article

Authors and Affiliations

Magdalena Opała-Owczarek
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Aktualnym wyzwaniem dla leśników jest znalezienie sposobów na przebudowę polskich lasów, by dostosować ich skład gatunkowy do zmieniających się warunków siedliskowych.
Go to article

Authors and Affiliations

Łukasz Tomaś
Andrzej M. Jagodziński
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Koniki polskie są jedyną rodzimą i pierwotną rasą koni wywodzącą się bezpośrednio od dzikich tarpanów. Nadal są zagrożone wyginięciem. W Stacji Badawczej PAN w Popielnie prowadzone są badania nad ich hodowlą w celu zachowania rasy.
Go to article

Authors and Affiliations

Mamadou Bah

This page uses 'cookies'. Learn more