Popular sciences

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk

Content

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk | 2014 | Nr 1 (37) 2014 Konflikt

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Czy komórki nowotworowe pozostają w konflikcie z prawidłowymi? Czy istnieją nowotwory dziedziczne? Nad jakimi terapiami obecnie się pracuje? Naszym rozmówcą jest prof. dr hab. nauk medycznych Janusz A. Siedlecki, który ponad 40 lat prowadzi badania nad mechanizmami nowotworzenia, a od 20 lat - nad wykorzystaniem diagnostyki molekularnej w onkologii.
Go to article

Authors and Affiliations

Janusz A. Siedlecki
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Badanie ludobójstw, czym zajmują się obecnie przede wszystkim tzw. genocide studies, napotyka różne bariery. Wynika to z ich złożoności - dotyczą prawie wszystkich aspektów życia społecznego, zatem trzeba je badać interdyscyplinarnie. Ale również z politycznego wykorzystania samego terminu.
Go to article

Authors and Affiliations

Lech M. Nijakowski
ORCID: ORCID
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Przeszczep może uratować życie, ale tylko wtedy, gdy tkanka dawcy jest .zgodna" z organizmem biorcy. Co to znaczy i dlaczego organizm potrafi zidentyfikować i odrzucić obcą tkankę? Odpowiadają za to białka głównego kompleksu zgodności tkankowej - MHC.
Go to article

Authors and Affiliations

Jacek Nowak
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O globalnej zmianie klimatu oraz jej scenariuszach dla świata i Polski rozmawiamy z prof. dr. hab. Mirosławem Miętusem - klimatologiem, koordynatorem i członkiem projektów dotyczących globalnych zmian klimatycznych.
Go to article

Authors and Affiliations

Mirosław Miętus
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Teorię kwantów ,,odgadli" w 1925 roku niezależnie Werner Heisenberg i Erwin Schrodinger, Było to zwieńczenie 25 lat prób wielu badaczy. Jej interpretacja do dziś jest przedmiotem kontrowersji. Ale i źródłem inspiracji.
Go to article

Authors and Affiliations

Marek Żukowski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Debata wokół gender, która rozpętała się ostatnio w Polsce, nie tylko pokazała, jak bardzo nieznany i tajemniczy jest to termin, ale też, jak wielkie są uprzedzenia wobec wielu inicjatyw zmierzających do wyeliminowania dyskryminacji i wyrównywania szans kobiet i mężczyzn.
Go to article

Authors and Affiliations

Małgorzata Fuszara
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O nierównościach, sprawiedliwości i dwóch Polskach rozmawiamy z dr. hab. Ryszardem Szarfenbergiem, który zajmuje się problemami wykluczenia społecznego, ubóstwa i pomocy społecznej, jest autorem publikacji o polityce społecznej i welfare state.
Go to article

Authors and Affiliations

Ryszard Szarfenberg
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Mrowisko. Kiedy patrzy się na nie z boku, wydaje się, że wszystko w nim działa sprawnie i harmonijnie, i nie ma czasu na niepokoje i kłótnie. Tymczasem w kopcu mrówek istnieje wiele konfliktów. Na przykład między królową a robotnicami o stosunek płci płodnego potomstwa czy między siostrami robotnicami o składanie niezapłodnionych jaj. Są też innego rodzaju spory - choćby między prawowitymi mieszkańcami a ich niechcianymi gośćmi.
Go to article

Authors and Affiliations

Magdalena Witek
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Brak możliwości zrealizowania własnych planów prowadzi u człowieka do frustracji. Czy podobne zjawisko może wystąpić w fizyce? Okazuje się, że tak.
Go to article

Authors and Affiliations

Andrzej M. Oleś
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Nierówność płci nie jest wyjątkową cechą naszego gatunku. To zjawisko szeroko rozpowszechnione w przyrodzie, które wynika z różnicy w nakładzie środków inwestowanych w rozmnażanie. Jakie strategie przyjmuje każda ze stron tego konfliktu? I której komfort okazuje się ostatecznie mniej istotny?
Go to article

Authors and Affiliations

Agata Plesnar-Bielak
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Z początkiem XXI wieku nowoczesne naziemne obserwatoria wysykoenergetycznego promieniowania gamma zapoczątkowały nową erę astronomii. W ciągu dekady liczba znanych źródeł gamma, z kilku zarejestrowanych przed 2002 rokiem, wzrosła do ponad stu. Za pomocą trzech rodzajów teleskopów - małych, średnich i dużych - obserwatorium CTA zarejestruje wiele nowych obiektów i zjawisk. Projekt jednego opracowali Polacy.
Go to article

Authors and Affiliations

Jacek Niemiec

This page uses 'cookies'. Learn more