Popular sciences

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk

Content

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk | 2013 | Nr 1 (33) 2013 Granice

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Groźny problem społeczny, zaburzająca istniejący ład anomalia, której należy przeciwdziałać? Czy naturalne i pozytywne zjawisko towarzyszące ludzkości od wieków? Czym są migracje i jakie jest ich znaczenie na przykład w Polsce?
Go to article

Authors and Affiliations

Michał P. Garapich
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Wywiad z prof. Jackiem Zarembą
Go to article

Authors and Affiliations

Jacek Zaremba
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Academia: Na początek chciałabym porozmawiać o napisanej przez Pana wspólnie z Laurence'em Weinbaumem książce .Bohaterowie, hochsztaplerzy, opisywacze. Wokół Żydowskiego Związku Wojskowego", która ukazała się ponad rok temu. Jak Pan ocenia z perspektywy czasu jej efekty?
Go to article

Authors and Affiliations

Dariusz Libionka
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Wiek XVIII wraz z odkryciami archeologicznymi przynosi rozwój zainteresowań antykiem w Europie i w Rzeczypospolitej. Obok Grand Tour - wypraw młodych szlachciców ,,po wiedzę i doświadczenia" - popularne stają się podróże nowymi szlakami.
Go to article

Authors and Affiliations

Agata Roćko
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Nauka jest ciągłym przekraczaniem granic, walką z czasem. A dziś to głównie wyścig ze zwiększającym się przyrostem naturalnym i zapotrzebowaniem ludzkości na żywność.
Go to article

Authors and Affiliations

Jacek Henning
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Wizerunki Romów w literaturze europejskiej były projekcją fobii, uprzedzeń i lęków wobec obcych, a jednocześnie wyrazem tęsknoty za idealistycznie pojmowanym życiem - nieznającym granic, wolnym i szczęśliwym.
Go to article

Authors and Affiliations

Anna Sobieska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Zapotrzebowanie na energię na świecie wzrasta. Tymczasem nieodnawialne zasoby surowców energetycznych się wyczerpują, a ich pozyskiwanie i eksploatacja nie są obojętne dla środowiska i klimatu. Dlatego uwaga opinii publicznej i uczonych coraz bardziej skupia się na ograniczaniu zużywania paliw kopalnych na rzecz źródeł odnawialnych - na przykład biopaliw.
Go to article

Authors and Affiliations

Izabela Krzemińska
Jerzy Tys
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Aby osiągnąć sukces zawodowy, kobiety przyjmują strategie, które przełamują tradycyjny podział ról na męskie i żeńskie.
Go to article

Authors and Affiliations

Agnieszka Gromkowska-Melosik
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Dzięki technikom optycznym możemy-badać zjawiska fizyczne na poziomie pojedynczych molekuł.
Go to article

Authors and Affiliations

Remigusz Worch
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Aktywność geologiczna jest głównym czynnikiem kształtującym powierzchnię kontynentów i dna oceanicznego, powoduje procesy górotwórcze i zjawiska wulkaniczne.
Go to article

Authors and Affiliations

Piotr Perkowski
ORCID: ORCID
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Przejście granicy między medycyną tradycyjną a nowoczesną nastąpiło na początku XIX wieku w sposób gwałtowny i gruntowny. Głównym motorem tej rewolucji było pojawienie się nowych skutecznych metod zwalczania różnych infekcji, a jej przywódcą francuski badacz Louis Pasteur - niebiolog i nielekarz.
Go to article

Authors and Affiliations

Kazimierz Kochman

This page uses 'cookies'. Learn more