Popular sciences

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk

Content

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk | 2015 | Nr 1 (3) Migracje Wyd. Spec.

Authors and Affiliations

Maciej Duszczyk
1

  1. Instytut Polityki Społecznej, Ośrodek Badań nad Migracjami PAN

Authors and Affiliations

Marcin Kula
1 2
ORCID: ORCID

  1. Uniwersytet Warszawski, Warszawa
  2. Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

This page uses 'cookies'. Learn more