Popular sciences

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk

Content

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk | 2022 | No 1 (69) Nauka dla nauki

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Czy godność myślenia i idea poznania są wartościami, które nigdy nie utracą swojej wagi?
Go to article

Authors and Affiliations

Stanisław Filipowicz
1
ORCID: ORCID

 1. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O tym, jak Polska Akademia Nauk zmieniała się przez dziesięciolecia oraz jakie są jej cele i zadania w działalności naukowej i pozanaukowej.
Go to article

Authors and Affiliations

Jerzy Duszyński
1

 1. Polska Akademia Nauk
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Rozmowa z prof. Antonio Loprieno, prezesem stowarzyszenia ALLEA (All European Academies), zrzeszającym akademie nauk z krajów europejskich, na temat roli, jaką mają one do odegrania w dzisiejszym świecie.
Go to article

Authors and Affiliations

Antonio Loprieno
1

 1. ALLEA - All European Academies
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Tożsamość, reputacja, system wartości, doświadczenie, relacje z instytucjami to tylko niektóre elementy budujące markę Polskiej Akademii Nauk.
Go to article

Authors and Affiliations

Iwona Hofman
1 2 3
ORCID: ORCID

 1. Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 2. Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej
 3. Komitet Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O tym, jak normatywne treści wynikające z przepisów Konstytucji RP dotyczących wolności badań naukowych i ogłaszania ich wyników oraz autonomii szkół wyższych wypadają w konfrontacji z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Go to article

Authors and Affiliations

Hubert Izdebski
1

 1. Wydział Prawa, Uniwersytet SWPS
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Nauka, która nie uwzględnia perspektywy kobiet, jest niepełna, rozwija się wolniej i jest bardziej kosztowna – opowiada dr Alicja Puścian z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.
Go to article

Authors and Affiliations

Alicja Puścian
1

 1. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Kto i co buduje podmiotowość Polskiej Akademii Nauk? Są to ludzie, instytucje i ideały.
Go to article

Authors and Affiliations

Iwona Hofman
1 2 3
ORCID: ORCID

 1. Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 2. Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej
 3. Komitet Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Jakich reform potrzebuje Polska Akademia Nauk? Cele i zadania na przyszłość.
Go to article

Authors and Affiliations

Paweł M. Rowiński
1

 1. Instytut Geofizyki PAN
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W ciągu ostatnich dwóch dekad polskie uczelnie i instytuty badawcze dokonały znacznego postępu w umiędzynarodowieniu swojej działalności. Polska Akademia Nauk również podjęła wiele działań wzmacniających współpracę między badaczami i badaczkami z PAN a ich partnerami za granicą.
Go to article

Authors and Affiliations

Anna Plater-Zyberk
1

 1. Biuro Współpracy z Zagranicą PAN
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Obserwujemy obecnie radykalny odwrót od wiary w naukę. Dlaczego antynaukowe tezy stały się tak popularne i co wpłynęło na to, że przestaliśmy ufać akademii?
Go to article

Authors and Affiliations

Andrzej Szahaj
1

 1. Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Skąd się biorą ludzie kwestionujący metodologię naukową i osiągnięcia nauki? Wysuwane przez nich argumenty są prymitywne i oderwane od faktów, a jednak cieszą się rosnącym zainteresowaniem, a nawet poparciem społeczeństwa.
Go to article

Authors and Affiliations

Jerzy Kołodziejczak
1

 1. Instytut Fizyki PAN
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Kilka uwag na temat chronologii dziejów w związku z etapami rozwoju nauki.
Go to article

Authors and Affiliations

Leszek Zasztowt
1

 1. Studium Europy Wschodniej, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski

This page uses 'cookies'. Learn more