Popular sciences

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk

Content

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk | 2022 | No 2 (70) Przestrzeń

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Środowisko ma kluczowe znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego i dobrostanu ludzi. Planowanie przestrzenne pozwala racjonalnie kształtować środowisko przyrodnicze przez określenie możliwości i sposobów jego zagospodarowania.
Go to article

Authors and Affiliations

Paulina Legutko-Kobus
1
ORCID: ORCID

 1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Authors and Affiliations

Dariusz Ilnicki
1
Krzysztof Janc
1

 1. Zakład Zagospodarowania Przestrzennego, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Różne grupy społeczne i zawodowe prezentują odmienne poglądy dotyczące przestrzeni i planowania przestrzennego. Ma to odbicie w rozumieniu przepisów i podejściu do kształtowania prawa, które wpływa na ład przestrzenny.
Go to article

Authors and Affiliations

Maciej J. Nowak
1

 1. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Zarządzanie przestrzenią to forma publicznego zarządzania szczególnym dobrem wspólnym. Obejmuje ono krąg działań i decyzji istotnych dla naszego środowiska życia.
Go to article

Authors and Affiliations

Tadeusz Markowski
1

 1. Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich, Uniwersytet Łódzki
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Położenie w przestrzeni przepływów i powiązań determinuje obecnie pozycję społeczno-gospodarczą miast i regionów. W skali kontynentalnej dynamika większości przepływów jest najszybsza w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce.
Go to article

Authors and Affiliations

Tomasz Komornicki
1

 1. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Zmieniające się warunki życia, przekształcenia środowiska i migracje ludności wymuszają zmiany w gospodarce przestrzennej. Czy nasza przestrzeń ma przyszłość?
Go to article

Authors and Affiliations

Przemysław Śleszyński
1
Adam Kowalewski
2

 1. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie
 2. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w Warszawie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Jak różnorodne mogą być strategie roślin rozprzestrzeniania nasion? Czy bardziej opłaca się być nasionem lekkim jak puch, czy ciężkim i twardym jak żołądź dębu?
Go to article

Authors and Affiliations

Ewelina Ratajczak
1
Hanna Fuchs
1
Joanna Kijowska-Oberc
1
Jan Suszka
1
Aleksandra M. Staszak
2

 1. Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku
 2. Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Okazuje się, że świat po drugiej stronie lustra z opowieści Lewisa Carrolla o Alicji istnieje naprawdę – odkryli go i opisali fizycy. Jak do niego trafić?
Go to article

Authors and Affiliations

Maciej Kolanowski
1

 1. Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Zmiany klimatu potęgują migracje do miast. Jak je organizować w sposób, który wspomaga integrację międzykulturową?
Go to article

Authors and Affiliations

Marta Piechocka-Nowakowska
1

 1. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Jak opisać przestrzeń życia danego gatunku? Czy wystarczy do tego przestrzeń geograficzna? Jak wiele wymiarów może mieć nisza ekologiczna? Do czego może posłużyć jej analiza?
Go to article

Authors and Affiliations

Marcin K. Dyderski
1

 1. Instytut Dendrologii PAN w Kórniku
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Współczesne metody badań, m.in. analizy pierwiastków chemicznych i stosunków izotopowych poszczególnych pierwiastków, są pomocne w rozwiązywaniu zagadek z przeszłości. Badania nad wydobyciem rud metali prowadzone w Ameryce Południowej pokazały rozwój gospodarczy kultur prekolumbijskich na ogromnej przestrzeni tego kontynentu.
Go to article

Authors and Affiliations

Maciej Kałaska
1

 1. Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W Tatrzańskim Parku Narodowym dochodzi do sukcesywnego wzrostu ruchu turystycznego, który przyczynia się do niszczenia pokrywy glebowej w obrębie ścieżek turystycznych. Proces ten można ograniczyć, stosując proste rozwiązania.
Go to article

Authors and Affiliations

Joanna Fidelus-Orzechowska
1
Elżbieta Gorczyca
2
Kazimierz Krzemień
2

 1. Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 2. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Skamieniałości wzbudzają ogromne zainteresowanie, wręcz fascynację. Są dowodem istnienia dawnego życia, nieco innego niż obecne. Szukając śladów dawno minionej przyrody, nie zdajemy sobie sprawy, że skamieliny mogą być źródłem promieniowania.
Go to article

Authors and Affiliations

Magdalena Długosz-Lisiecka
1
Daniel Tyborowski
2

 1. Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka
 2. Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Na świecie żyje obecnie ponad 5800 gatunków ssaków. Ich funkcjonowanie w przyrodzie i przestrzeni jest w pewien sposób uporządkowane, tak jak uporządkowane są relacje przestrzenne między osobnikami tego samego gatunku.
Go to article

Authors and Affiliations

Elżbieta Jancewicz
1

 1. Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa, Instytut Nauk Leśnych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O tym, jak miejsca i literatura wzajemnie na siebie wpływają, opowiada prof. Elżbieta Rybicka z Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Go to article

Authors and Affiliations

Elzbieta Rybicka
1

 1. Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych, Uniwersytetu Jagiellońskiego
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Budowanie miast odpornych na zmiany klimatu czy konsultacje społeczne to jedne z najważniejszych dziś elementów planowania przestrzeni.
Go to article

Authors and Affiliations

Piotr Lorens
1

 1. Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego, Wydział Architektury, Politechnika Gdańska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Dzięki skonstruowaniu detektorów odbierających fale grawitacyjne możliwe jest penetrowanie najdalszych zakątków Wszechświata w poszukiwaniu czarnych dziur i gwiazd neutronowych.
Go to article

Authors and Affiliations

Aleksandra Olejak
1

 1. Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Wartościujemy posiadane rzeczy, tworzymy ich hierarchie, wymieniamy na inne. Są jednakże przedmioty, których utraty nie zapomnimy, gdyż stanowiły naszą niezbywalną własność.
Go to article

Authors and Affiliations

Jan Kordys
1

 1. Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Długość, szerokość i głębokość. Znajomość tych trzech parametrów pozwala oszacować, czy stół zmieści się w jadalni, a łóżko w sypialni. Posługując się trzema wymiarami do opisu przestrzeni, w której żyjemy, rzadko zadajemy sobie pytanie o jej naturę.
Go to article

Authors and Affiliations

Jan Chwedeńczuk
1

 1. Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Authors and Affiliations

Katarzyna Kasia
1

 1. Katedra Teorii Kultury, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Człowiek od dawna pragnął przekroczyć pewną granicę. Chciał być w obrazie. Technologia przybliża odległe światy i sprawia, że to, co wydawało się kiedyś nieosiągalne, dzisiaj może być na wyciągnięcie ręki.
Go to article

Authors and Affiliations

Paulina Majda
1

 1. Szkoła Filmowa w Łodzi

This page uses 'cookies'. Learn more