Popularnonaukowe

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk

Zawartość

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk | 2014 | Nr 3 (39) 2014 Starość

Abstrakt

O fałszywym obrazie starości, odchodzeniu z godnością i zmianie myślenia o starszych ludziach rozmawiamy z dr. hab. Zbigniewem Szawarskim, emerytowanym profesorem Uniwersytetu Warszawskiego specjalizującym się w etyce medycyny.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Zbigniew Szawarski

Abstrakt

O starzeniu się polskiego społeczeństwa i jego skutkach społeczno-ekonomicznych rozmawiamy z dr Anitą Abramowską-Kmon.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Anita Abramowska-Kmon

Abstrakt

W mózgu starzejącego się człowieka zachodzi wiele zmian. Czy są one nieuchronne? Czy w jakiś sposób możemy pracować nad sprawnością i efektywnością swojego układu nerwowego?
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Monika Liguz-Lęcznar
Małgorzata Kossut

Abstrakt

Czym galaktyki przypominają ludzi? Może tym, że każda jest inna. Różnią się kształtem, wielkością, masą, kolorami. Niektóre lubią towarzystwo, inne żyją samotnie. Czy zróżnicowanie kształtów i własności tych obiektów zależy od wieku? Czy można mówić o starych i młodych galaktykach? Dojrzałość i zaawansowany wiek u galaktyk, podobnie jak w przypadku ludzi, niekoniecznie oznacza to samo.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Agnieszka Pollo
Katarzyna Małek
Janusz Krywult
Aleksandra Solarz

Abstrakt

Starzenie się organizmu jest skutkiem procesów zachodzących na poziomie molekularnym. Za jego tempo i przebieg w głównej mierze odpowiadają nie geny, ale czynniki środowiskowe, a więc dieta i tryb życia.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Monika Puzianowska-Kuźnicka
Jacek Kuźnicki

Abstrakt

Nie cała współczesna litosfera Ziemi powstała u zarania historii naszej planety i starzała się razem z nią, doznając tektonicznych wstrząsów prowadzących do powstawania łańcuchów górskich czy epizodów wielkiej aktywności magmowej. Ogromna część litosfery to skorupa oceaniczna, która jest stosunkowo młoda, ma maksymalnie 200 mln lat.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Włodzimierz Mizerski

Abstrakt

O życiu ludzi po okresie reprodukcyjnym i starych zwierzętach rozmawiamy z prof. Markiem Konarzewskim, członkiem korespondentem PAN, który zajmuje się zagadnieniami z pogranicza biologii ewolucyjnej, ekologii i fizjologii.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Marek Konarzewski

Abstrakt

Żałośni i groteskowi czy zasługujący na szacunek? Cenieni za mądrość i doświadczenie czy niepotrzebni? Wspomagający młodość czy przeszkadzający jej w rozwoju? Jacy są starsi ludzie w literaturze przełomu XIX i XX wieku.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Ewa Paczoska

Abstrakt

Odwiedzający jaskinie zwykle podziwiają nacieki różnorakich kształtów i barw oraz słuchają legend opowiadanych przez przewodników. Rzadko jednak zadają sobie pytania, jaki jest wiek jaskiń, jak szybko one powstają, rozwijają się i - używając kolokwialnego terminu - starzeją.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Michał Gradziński

Abstrakt

Komety zadziwiają i intrygują ludzkość od zawsze. Dla nauki stanowią bezcenne kapsuły czasu - posłańców z najwcześniejszych etapów formowania Układu Słonecznego. Jak długo żyją? Czy przelot w pobliżu Słońca zwiastuje ich śmierć?
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Michał Drahus

Abstrakt

O polsko-żydowskich relacjach, znaczeniu wiedzy i teatrze historii mówi prof. dr hab. Dariusz Stola, dyrektor MHŻP, które zaprasza do zwiedzania swojej wystawy stałej.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Dariusz Stola

Abstrakt

Była prekursorką socjologii moralności. W roli uczonej wyróżniało ją konsekwentne realizowanie zarysowanego w młodości planu badawczego. W roli obywatela - niezłomna odwaga w obronie cenionych wartości. Minęło 40 lat od śmierci Marii Ossowskiej.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Elżbieta Neyman

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji