Popular sciences

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk

Content

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk | 2022 | No 4 (72) Obrazy

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Przestrzeń naszego myślenia niepoddana kontroli słów jest obrazem. Wielkie tematy i problemy, jak zło czy przemoc, o których jest nam trudno mówić, dzięki artystom mogą zyskać nowe znaczenie, dając nam zrozumienie tego, co nas otacza.
Go to article

Authors and Affiliations

Joanna Hańderek
1

 1. Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Kolekcje i zbiory muzealne można prezentować w rozmaity sposób. Między innymi tym zagadnieniem zajmują się studia muzealne.
Go to article

Authors and Affiliations

Monika Stobiecka
1 2
ORCID: ORCID

 1. Akademia Młodych Uczonych PAN
 2. Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O tym, że obraz uznawany za wartościowy w jednej kulturze w innej może być uważany za obraźliwy, opowiada dr hab. Marianna Michałowska z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Go to article

Authors and Affiliations

Marianna Michałowska
1

 1. Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Nikt z nas nie żyje w świecie takim, jakim on po prostu jest. Wszyscy żyjemy wewnątrz szczególnych obrazów świata, które nie są naszym własnym dziełem i które zwykle bierzemy za sam świat.
Go to article

Authors and Affiliations

Krzysztof Moraczewski
1

 1. Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Język nie służy tylko do komunikacji, jest narzędziem do interpretowania otaczającego nas świata.
Go to article

Authors and Affiliations

Bogusław Skowronek
1

 1. Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W Pałacu Staszica z okazji jubileuszu 70-lecia PAN powstała wystawa prezentująca zbiory Akademii.
Go to article

Authors and Affiliations

Joanna Arvaniti
1

 1. Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O zdjęciach robionych z setek, a nawet tysięcy kilometrów, mających dokładność kilku centymetrów, o nieoczywistych zastosowaniach obrazów satelitarnych i najnowszych technologiach służących nauce i praktyce.
Go to article

Authors and Affiliations

Paweł Strzeliński
1

 1. Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Rozumienie krajobrazu w życiu człowieka wiąże się z etapami ewolucji sztuki i obrazu. To, w jaki sposób człowiek podchodzi do otaczającego świata, zbiega się z tym, w jaki sposób artysta buduje swój przekaz.
Go to article

Authors and Affiliations

Edyta Ołdak
1

 1. Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Geologia planetarna w dużej mierze opiera się na analizowaniu zdjęć i porównywaniu otrzymanych obrazów do znanych ziemskich obiektów.
Go to article

Authors and Affiliations

Anna Łosiak
1

 1. Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Współczesne mapy geologiczne to modele trójwymiarowe odwzorowujące budowę Ziemi. Interpretują one również różnego rodzaju dane geologiczne i przedstawiają je graficznie.
Go to article

Authors and Affiliations

Joanna Rychel
1
Łukasz Nowacki
1
Mirosław Kamiński
1

 1. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Informacja socjalna jest skutecznym sposobem komunikowania się zwierząt, który wpływa na ich preferencje dotyczące wyboru miejsca zamieszkania.
Go to article

Authors and Affiliations

Michał Bełcik
1

 1. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Otwornice – mikroorganizmy o ogromnym znaczeniu zarówno w przeszłości, jak i współcześnie.
Go to article

Authors and Affiliations

Anna Waśkowska
1
Justyna Kowal-Kasprzyk
1

 1. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Praca konserwatora wymaga umiejętności technologa malarstwa, wiedzy historyka sztuki, zapału chemika i detektywistycznego zacięcia, mówi mgr Marta Zaborowska z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Go to article

Authors and Affiliations

Marta Zaborowska
1

 1. Wydział Konserwacj ii Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Jak można obrazować świat roślin? Czym się różni rysunek od mikrografii i dlaczego najlepszej jakości zdjęcie nie dorównuje ręcznie przygotowanym ilustracjom?
Go to article

Authors and Affiliations

Dominik Tomaszewski
1
Marzenna Guzicka
1

 1. Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w w Kórniku
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Krok za krokiem, nogą za nogą – niby nic prostszego. Jednak chód jest jednym z najbardziej skomplikowanych ruchów wykonywanych przez człowieka. Jak można opisać tę złożoną aktywność i co wynika z takich badań?
Go to article

Authors and Affiliations

Katarzyna Kaczmarczyk
1
Michalina Błażkiewicz
1

 1. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Na czym polega proces tworzenia obrazów? Co jest ich artystyczną inspiracją?
Go to article

Authors and Affiliations

Magdalena Zawisza
1

 1. Wydział Humanistyczny, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Większość gestów wykonujemy bezwiednie, wspomagają one naszą mowę. W różnych kulturach te same gesty mają inne znaczenie.
Go to article

Authors and Affiliations

Maciej Rosiński
1

 1. Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Wizualizacja funkcji matematycznych znalazła liczne zastosowania w życiu codziennym, od ekonomii po medycynę.
Go to article

Authors and Affiliations

Paweł Dłotko
1

 1. Instytut Matematyczny, Polska Akademia Nauk w Warszawie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Dzięki obrazom rejestrowanym na filmie poklatkowym możemy w przyspieszonym tempie obserwować rozwój roślin. Na co dzień jest to dla nas niedostępne.
Go to article

Authors and Affiliations

Urszula Zajączkowska
1

 1. Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Authors and Affiliations

Katarzyna Kasia
1

 1. Katedra Teorii Kultury, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O fascynacji zgłębiania tajników oraz fizycznym kontakcie z surowcem drzewnym, a także praktycznym wykorzystaniu tego materiału do produkcji przedmiotów nas otaczających opowiada dr hab. inż. Hubert Lachowicz z Instytutu Nauk Leśnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Go to article

Authors and Affiliations

Hubert Lachowicz
1

 1. Instytut Nauk Leśnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

This page uses 'cookies'. Learn more