Popularnonaukowe

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk

Zawartość

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk | 2022 | No 4 (72) Obrazy

Abstrakt

Przestrzeń naszego myślenia niepoddana kontroli słów jest obrazem. Wielkie tematy i problemy, jak zło czy przemoc, o których jest nam trudno mówić, dzięki artystom mogą zyskać nowe znaczenie, dając nam zrozumienie tego, co nas otacza.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Joanna Hańderek
1

 1. Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Abstrakt

Kolekcje i zbiory muzealne można prezentować w rozmaity sposób. Między innymi tym zagadnieniem zajmują się studia muzealne.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Monika Stobiecka
1 2
ORCID: ORCID

 1. Akademia Młodych Uczonych PAN
 2. Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski

Abstrakt

O tym, że obraz uznawany za wartościowy w jednej kulturze w innej może być uważany za obraźliwy, opowiada dr hab. Marianna Michałowska z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Marianna Michałowska
1

 1. Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: kultura cywilizacja

Abstrakt

Nikt z nas nie żyje w świecie takim, jakim on po prostu jest. Wszyscy żyjemy wewnątrz szczególnych obrazów świata, które nie są naszym własnym dziełem i które zwykle bierzemy za sam świat.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Krzysztof Moraczewski
1

 1. Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Abstrakt

Język nie służy tylko do komunikacji, jest narzędziem do interpretowania otaczającego nas świata.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Bogusław Skowronek
1

 1. Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Abstrakt

W Pałacu Staszica z okazji jubileuszu 70-lecia PAN powstała wystawa prezentująca zbiory Akademii.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Joanna Arvaniti
1

 1. Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Abstrakt

O zdjęciach robionych z setek, a nawet tysięcy kilometrów, mających dokładność kilku centymetrów, o nieoczywistych zastosowaniach obrazów satelitarnych i najnowszych technologiach służących nauce i praktyce.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Paweł Strzeliński
1

 1. Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Abstrakt

Rozumienie krajobrazu w życiu człowieka wiąże się z etapami ewolucji sztuki i obrazu. To, w jaki sposób człowiek podchodzi do otaczającego świata, zbiega się z tym, w jaki sposób artysta buduje swój przekaz.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Edyta Ołdak
1

 1. Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”

Abstrakt

Geologia planetarna w dużej mierze opiera się na analizowaniu zdjęć i porównywaniu otrzymanych obrazów do znanych ziemskich obiektów.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Anna Łosiak
1

 1. Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Abstrakt

Współczesne mapy geologiczne to modele trójwymiarowe odwzorowujące budowę Ziemi. Interpretują one również różnego rodzaju dane geologiczne i przedstawiają je graficznie.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Joanna Rychel
1
Łukasz Nowacki
1
Mirosław Kamiński
1

 1. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Abstrakt

Informacja socjalna jest skutecznym sposobem komunikowania się zwierząt, który wpływa na ich preferencje dotyczące wyboru miejsca zamieszkania.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Michał Bełcik
1

 1. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

Abstrakt

Otwornice – mikroorganizmy o ogromnym znaczeniu zarówno w przeszłości, jak i współcześnie.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Anna Waśkowska
1
Justyna Kowal-Kasprzyk
1

 1. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Abstrakt

Praca konserwatora wymaga umiejętności technologa malarstwa, wiedzy historyka sztuki, zapału chemika i detektywistycznego zacięcia, mówi mgr Marta Zaborowska z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Marta Zaborowska
1

 1. Wydział Konserwacj ii Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Abstrakt

Jak można obrazować świat roślin? Czym się różni rysunek od mikrografii i dlaczego najlepszej jakości zdjęcie nie dorównuje ręcznie przygotowanym ilustracjom?
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Dominik Tomaszewski
1
Marzenna Guzicka
1

 1. Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w w Kórniku

Abstrakt

Krok za krokiem, nogą za nogą – niby nic prostszego. Jednak chód jest jednym z najbardziej skomplikowanych ruchów wykonywanych przez człowieka. Jak można opisać tę złożoną aktywność i co wynika z takich badań?
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Katarzyna Kaczmarczyk
1
Michalina Błażkiewicz
1

 1. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Abstrakt

Na czym polega proces tworzenia obrazów? Co jest ich artystyczną inspiracją?
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Magdalena Zawisza
1

 1. Wydział Humanistyczny, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Abstrakt

Większość gestów wykonujemy bezwiednie, wspomagają one naszą mowę. W różnych kulturach te same gesty mają inne znaczenie.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Maciej Rosiński
1

 1. Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski

Abstrakt

Wizualizacja funkcji matematycznych znalazła liczne zastosowania w życiu codziennym, od ekonomii po medycynę.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Paweł Dłotko
1

 1. Instytut Matematyczny, Polska Akademia Nauk w Warszawie

Abstrakt

Dzięki obrazom rejestrowanym na filmie poklatkowym możemy w przyspieszonym tempie obserwować rozwój roślin. Na co dzień jest to dla nas niedostępne.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Urszula Zajączkowska
1

 1. Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Autorzy i Afiliacje

Katarzyna Kasia
1

 1. Katedra Teorii Kultury, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Słowa kluczowe: dendrologia drewno

Abstrakt

O fascynacji zgłębiania tajników oraz fizycznym kontakcie z surowcem drzewnym, a także praktycznym wykorzystaniu tego materiału do produkcji przedmiotów nas otaczających opowiada dr hab. inż. Hubert Lachowicz z Instytutu Nauk Leśnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Hubert Lachowicz
1

 1. Instytut Nauk Leśnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji